جستجوگر در این تارنما

Friday, 26 November 2010

دسته گلهای سه هزار ساله

گیاه شناسان دانشگاه زوریخ بهنگام اسباب کشی بخش شرق شناسی و گیاه شناسی این دانشگاه از یک ساختمان به ساختمانی دیگر بازمانده های دسته گلها و زنجیره های گلی در انبارهای زیر زمین خود یافتند که متعلق به سه هزار سال پیش بودند.
این دسته گلها بخشی از تزئینات مقابر مومیائیهای بودند که در دیر البحاری مصر پیدا شده بودند. 31 دسته گل و زنجیره گل یافته شده متعلق به شاهزادگانی مانند شاهزاده خانم نسی چونسو و فراعنه مصری مانند رامسس دوم  بودند که در حدود  سال 1250 پیش از میلاد میزیستند. دسته گلها را بهمراه اشیای دیگر پس از یافتن به دانشگاه زوریخ آوردند و در انبار زیر زمینی دانشگاه نهادند تا بموقع بر روی آنها پژوهش بعمل آورند اما با گذشت زمان آنها بدست فراموشی سپرده شدند.
پس از کشف دوباره این گلها که برخی از آنها نیز در قابهایی قرار داشتند، آنها را به گیاه شناسان آلمانی و سویسی دادند تا پژوهشهای خود را برای شناختن نوع و جنس این گلها آغاز نمایند. پس از اتمام پژوهشهای علمی بر روی آنها قرار است که گلها را به موزه و نمایشگاه دانشگاه زوریخ باز گردانند تا به برای دانشجویان و دیدار کنندگان از دانشگاه به نمایش گذاشته شوند.

بازسازی یکی از زنجیره های گل نشان میدهد که این زنجیره های گلی چگونه میتوانستند باشند.


1 comment:

بهرام گیانسپار said...

درود فرهاد گرامی؛

تارنمای "نبردگاه آریاییان" با یک نوشته‌ی چهار بخشی پیرامون خسروپرویز ساسانی و جنگ‌های 27 ساله‌ی ایران و روم در دوران این پادشاه به‌روز است. بازگویی این نکته بایسته است که این نوشته‌ها را من پیش‌تر در بلاگ "تازی‌ستیز آریایی" (که هک شده وسپس به‌دست بلاگفا نابود شد) منتشر کرده بودم. این‌ نوشته‌ی 4 بخشی که هم‌اکنون در تارنما توانید دید، دچار دگرگونی‌ها‌یی کلی شده، به‌گونه‌ای که نکات بسیاری بر آن افزودم و یک ویرایش کلی هم انجام دادم. به‌هر روی امید است که دوستان ما را از دیدگاه خویش آگاه سازند.

با سپاس – بهرام گیان‌سپار

پاینده ایران
افراشته کاویان

http://www.gyansepar.blogspot.com/