جستجوگر در این تارنما

Monday, 22 November 2010

سیاره ای در تب

به مرگ نگرفتندش تا به تب راضی شود. تبی است حاد که میتواند به مرگش بینجامد.
در نگاره های زیر شما میتوانید به چند عکس نظری بیفکنید و خود در این باره بیندیشید.
نگاره نخست تفاوت درجه حرارت را در نقاط مختلف زمین از ده سال پیش تا کنون نشان میدهد. هرجا که بیشتر قرمز شده باشد هوایش بیشتر هم  گرم شده و شرایط رویش گیاهان و زایش جانوران در آنها دشوارتر گشته.

در نگاره دوم اختلاف حرارتی که بطور متوسط تا سال 2100 در کشور آلمان قابل انتظار است را مشاهده میکنید. توجه نمایید که کشور آلمان پوشیده از جنگلهای سرسبز است و آب رودخانه و دریاچه ها در این کشور بفراوانی وجود دارد. با وجود این اهالی این کشور نگرانند و دولت و ملت در صدد یافتن راه چاره های بجا و متناوب میباشند.


نگاره سوم سهم ناحیه ها و کشورهای گوناگون جهان را در تولید دی اکسید کربن بصورت درصدی مشاهده میکنید. بیشتر این دی اکسید کربنها توسط کارخانجاتی بوجود میآیند که فرآورده هایشان را ما بدون هیچگونه دغدغه ای خریداریم. همچنین زندگی مصرفی در این کشورها، خود سهم موثری در بالا رفتن میزان آلایندگی دارد.

No comments: