جستجوگر در این تارنما

Friday, 19 November 2010

ناقص کردن کرگدنها

بخاطر ارزش زیادی شاخهای کرگدن در بازار سیاه،  این حیوان بصورت بسیار جدی و خطرناکی در معرض خطر نابودی قرار دارد. محیط بانان و محافظین گونه های در خطر انقراض مجبور به انجام عمل شگفت آوری شده اند. آنها شاخهای این حیوانات را اره میکنند.
در کشور زیمبابوه جهانگردان طبیعت بتازگی شاهد صحنه هایی بودند که نخست ایشان را بوحشت انداخت و سپس عمیقا بفکر فرو بردشان.
عده ای با اره های برقی شاخهای کرگدنی را که بحالت نیمه بیهوش بر روی زمین افتاده بود، بریدند. اندکی پس از آن کرگدن از زمین برخاست و فرار کرد. عاملین این کار شادمان هم بنظر میرسیدند. آنها شکارچیان غیرقانونی نبودند و این عمل ایشان بمنظور نجات جان حیوانات انجام گرفت. در این عملیات دامپزشکان موقوفه محیط زیست Lowveld Rhino Trust  شرکت داشتند.
در زیمبابوه تعداد کرگدنها را بالغ بر هفتصد راس تخمین میزنند که از دو گونه مختلف هستند. چهارصد کرگدن پوزه باریک و سیصد کرگدن پوزه پهن که کرگدنهای پوزه باریک بیشتر در معرض خطر نابودی و انقراض میباشند. تا دو دهه پیش تعداد این حیوانات بیشتر از سه هزار راس بود.
جوزف اوکاری  Joseph Okari متخصص امور کرگدنها میگوید در سالهای 2006 و 2007 متوجه گشتیم که تعداد این حیوانات بصورت محسوس و شگفت انگیزی کم گشته و با بررسی بیشتر دریافتیم که این کم گشتن کرگدنها براثر مرگ آنها از طریق شکار توسط شکارچیان غیرقانونی بوده است.
بهای شاخ کرگدن در بازار سیاه  کیلویی 14000 یورو میباشد.
در خاور دور از شاخ کرگدنها نه تنها برای ساختن زیور آلات استفاده میشود بلکه آنرا برای درمان سردرد نیز بمصرف میرسانند. بیشترین مورد مصرف شاخ کرگدن در خاور دور اما برای تهیه نوعی گرد برای بالا بردن قوای جنسی مردان میباشد هر چند که تاثیر استفاده از گرد تهیه شده از شاخ کرگدن برای این منظور هیچگاه به اثبات نرسیده است.
رژیم زیمبابوه در این میان پنج تن شاخ کرگدن را در حراره پایتخت این کشور گردآوری و انبار نموده است.


1 comment:

گرد آفرید said...

درود رفیق

بروزم با " شهرک سینمایی غزالی"

با مهر[گل][گل]

.
.
این پست رو تا آخر نتونستم بخونم ...وقتی حرف به آزار حیوانات میرسه ناخودآگاه قلبم به تپش می اد.......