جستجوگر در این تارنما

Friday, 24 December 2010

چگونگی پدید آمدن نقش پوست گربه سانان

برخی از آنان لکه هایی بر پوست دارند مانند پلنگ و یوزپلنگ، برخی دیگر مانند ببر دارای پوستی راه راه هستند و شیر هم در این میان پوستی یکدست و یکرنگ دارد.
نخست بنظر میرسید که این حیوانات را بتوان به سادگی توسط نقشهای روی پوستشان در میان محیط زیستشان تشخیص داد اما کسانیکه که گذری به باغ وحشهای اروپا داشته اند میدانند که پیدا کردن و تشخیص دادن یک پلنگ در محوطه بازی که در میان باغ وحش قرار دارد و دارای درختان متعددی است چقدر مشکل است. پلنگها خود را میان درختان و شاخه های آنها بخوبی پنهان و استتار میکنند و برای این منظور لکه ها و نقشهای روی پوستشان کمک بسیار خوبی میباشند.
اخیرا  ویل آلن Will Allen  و تیم همراه او از دانشگاه بریستول University of Bristol با پژوهش و کاوش بر روی سی و پنج گونه از گربه سانان پی برده اند که نقشها و نوارهای روی پوست این گربه سانان با همراهی سایه روشن نور در محیط زیست طبیعی این حیوانات وسیله بسیار خوبیست برای این حیوانات که تا آخرین لحظه خود را از دید طعمه های خود پنهان بدارند. تلفیق سایه روشن نور و محیط طبیعی زندگی گربه سانان نقش بسیار مهمی را در این میان بازی میکنند و بهمین سبب نیز میباشد که گربه سانان بیشتر شکارهای خود را در هنگام  برآمدن و فرورفتن خورشید انجام میدهند.
غریزه تطبیق دادن خود با محیط اطراف در این حیوانات بقدری قوی میباشد که میتوان در محیط های زیست مختلف ناگهان پلنگ سیاهی را دید و یا پلنگی با لکه ها کوچکتر بر روی پوست.
خانواده گربه سانان در جریان پروسه تکامل طبیعی بهنگامیکه وارد محیطی نو میگشتند و در آنجا مستقر میشدند، مطابق با محیط نو که آیا بیشتر بیشه زار بود و یا علفزار و غیره،  بمرور زمان نقش و نگار پوست خود را با محیط اطراف مطابقت میدادند تا دیرتر و کمتر دیده شوند.
این پدیده  را در میان حیوانات دیگر منجمله ماهیهای گوپی  Guppy  نیز میتوان یافت. این گونه ماهی بمحض استقرار در محیطی نو تنها طی  گذشت سه  یا چهار نسل نقشهای روی بدن خود را با محیط نو مطابقت میدهد تا هم بهتر بتواند شکار کند و هم اینکه دشوارتر شکار گردد.
آلن و همکارانش همچنین وجود استثناء در این رابطه را  میان حیوانات  بعید نمیدانند، مثلا هنوز مشخص نیست که چرا یوزپلنگها بر روی پوست خود لکه دارند گرچه که آنها در دشتهای باز زندگی میکنند. همچنین علت داشتن نوار بر روی پوست ببرها هنوز برای دانشمندان مشخص نیست و پاسخی برایش پیدا نکرده اند.

1 comment:

Farinoush said...

.
.
.

یلــــــــــدا ی دوست ِ نیک اندیشم
شاد و شیرین و خجسته!

اولین سالی بود که یلدا را در سفر می چشیدم
اما دیدن اولین نگاه های خورشید ِ فردا صبح، می ارزید به تمام آن دل تنگی
...

سپاس مهربان