جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 17 May 2011

رومیهایی که نوزادان روسپیها را میکشتند؟

باستان شناسان در انگلستان بقایای یک گور دستجمعی را پیدا کردند که در آن بازمانده های 97 نوزاد قرار داشتند. بازمانده اجساد این نوزادان در نزدیکی یک روسپی خانه باستانی رومی در منطقه لرد نشین امروزی باکینگهامشایر   انگلیس به خاک سپرده شده بودند. این کشف گروه باستان شناسان به سرپرستی دکتر جیل ایرز  را شگفت زده کرده است. هم اکنون باستان شناسان به گمانه زنی پرداخته اند که آیا اینها نوزادان روسپیهای این روسپی خانه بودند که بطور عمد کشته شده اند؟
جنگهای خونین و کشتارهای نمایشی  و شکنجه مردمان سرزمینهای مغلوب شده در تاریخ امپراتوری روم چیز ناشناخته ای نیستند اما این کشف نو باستان شناسان میرود تا در صورت اثبات گمانه ها، همگی این اخبار را به حاشیه براند.
هنوز دلیل و مدرک قطعی که کشتن عمدی این نوزادان را ثابت نماید وجود ندارد اما مدارک و شواهد حاکی از عمدی بودن و غیر طبیعی بودن مرگ این نوزادان میباشد.
از جمله دلایلی که برای عمدی بودن مرگ نوزادان مطرح گشته یکی این میباشد که بنا به آزمایشات انجام شده نخستین بر روی استخوانهای نوزادان مشخص گشته که همگی آنها تنها مدت بسیار کوتاهی پس از تولد مرده اند. اندازه استخوانهای باقیمانده نیز همه یکسان میباشد که نشان از هم سن بودن آنها بهنگام مرگ میباشد. در صورت بروز مرگ طبیعی، میبایستی که این 97 نوزاد سنین مختلفی میداشتند.
بنا به سنن رومی کودکانی که هنوز دوسالگی را بطور کامل پشت سر نگذاشته بودند بعنوان انسان کامل شناخته نمیگردیدند و در صورت از دنیا رفتن لازم نبود که در گورستان عمومی شهر به خاک سپرده شوند. آنها را میشد که حتی در حیاط خانه نیز دفن نمود.
تیم پژوهشگری که موفق به یافتن بازمانده های این 97 نوزاد گشته، مصمم است تا با انجام آزمایشات بیشتر بر روی استخوانها دی. ان. ای  DNA  آنها را معلوم نماید تا مشخص شود که آیا در میان آنها نوزادانی نیز وجود داشتند که با هم قرابتی داشتند یا نه.

No comments: