جستجوگر در این تارنما

Monday, 30 May 2011

ترکیه به پیشگیری جدی و عملی با عوارض زمین لرزه برمیخیزد

در شمال غرب ترکیه خطر وقوع زمین لرزه های مهیب وجود دارد ( ن. ک. به بزرگشهرهای در خطر زلزله ).
هم اکنون دولت ترکیه بفکر مقابله با زمین لرزه افتاده است. قرار است که در حومه استانبول دو شهر جدید یک میلیونی ساخته شوند که در آنها ساختمانهایی که در برابر زمین لرزه های شدید مقاوم هستند، بنا گردند.
بنا به پژوهشی که از سوی سازمان ملل انجام گرفته در صورت وقوع یک زلزله بزرگ در حدود 55000 نفر در استانبول جان خود را از دست خواهند داد و تعداد مجروحان حتی تا چند برابر آن خواهد گردید.
رجب طیب اردوغان در یک گزارش مطبوعاتی اعلام کرد که قرار است یکی از این شهرها در سمت بخش اروپائی استانبول ساخته  شود و شهر دوم در بخش آسیایی در منطقه ای که در حال حاضر خالی از سکنه و غیر زراعیست آباد خواهد گردید.
طرحهای ساخت ایندو شهر پس از 12 ژوئن امسال رسما عرضه خواهند گشت و در سال آینده قرار است که عملیات ساخت ایندو شهر آغاز گردد.

No comments: