جستجوگر در این تارنما

Saturday, 23 July 2011

صندلی خودرویی که نوار قلب هم میگیرد

سیر منحنی سن انسانها در جوامع اروپایی تغییرات زیادی را برای  آینده پیشگوئی میکند. در آینده  تعداد افرادی که در سنین بالا هنوز پشت فرمان خودرو نشسته اند بسیار زیادتر از امروز خواهد بود. همزمان نیز تعداد افراد پا به سن گذاشته ای که مشکلات قلب و عروق دارند افزایش خواهد یافت. ادغام این دو فرضیه با یکدیگر انسان را متقاعد میسازد که در آینده احتمال افزایش ضریب تصاعدی سوانح رانندگی که بر اثر حمله قلبی  راننده بهنگام رانندگی رخ دهند، وجود خواهد داشت. 
مشاهدات و مطالعات نشان میدهند که در آینده بیش از 40 درصد افراد بالای 65 سال مشکلات قلبی خواهند داشت.
مهندسین کارخانه خودروسازی  فورد  با همکاری دانشگاه صنعتی شهر آخن که از جمله دانشگاههای پیشرفته کشور آلمان میباشد در حال طراحی یک نوع صندلی برای راننده هستند که ضربان قلب  راننده را اندازه  و نوار قلب او را میگیرد. در صورت لزوم این خودرو با روشن کردن و بکارانداختن چراغهای خطر چشمک زن و فعال نمودن ترمز و بستن پدال گاز، خودرو را به حاشیه خیابان هدایت کرده و در آنجا متوقف میسازد.
این صندلی مخصوص دارای 6 سنسور است که ضربان و نوسانات قلبی راننده را از روی پوشاک اندازه خواهند گرفت و همزمان نیز مستقیما به مراکز درمانی که در رابطه با خودرو هستند، ارسال خواهند نمود. در صورت احتمال بروز خطر، مراکز درمانی پیام و یا نشانه ای را برای راننده ارسال کرده و او را در جریان حال قرار خواهند داد.
برای اندازه گرفتن شدت ضربان قلب و نوسانات آن و ارسال نوار قلب و دریافت پیام از مراکز درمانی وجود دستگاه هماهنگ کننده (Sync) در خودرو ضروری میباشد. دستگاههای هماهنگ کننده هم اکنون نیز در برخی از خودروها وجود دارند. خودروهای جدید فورد از سال آینده مسیحی به این دستگاه که مرکز و تنظیم کننده ارسال و دریافت  پیامهای الکترونیکی در خودرو میباشد، مجهز خواهند شد.
این صندلی مخصوص هنوز در مراحل اولیه تکامل خود میباشد و هنوز مشخص نیست که میزان تقاضا برای خرید این گونه صندلی تا چه اندازه خواهد بود.
در مورد بها و زمان تولید انبوه این صندلی تاکنون چیزی گفته نشده است.
 

No comments: