جستجوگر در این تارنما

Friday, 9 September 2011

چگونگی پیدایش اوراق قرضه بهادار دولتی - بخش نخست

در سال 1340 میلادی خون موجهای دریای شمال را در کنار کرانه های هلند رنگین کرد. نبرد دریایی سلیوس نخستین نبرد بزرگ میان انگلیس و فرانسه در جنگهای صد ساله  بود.
هفت سال پس از آن در پائیز سال 1347 میلادی دو کشتی در بندر مسینای جزیره سیسیل پهلو گرفتند که بر عرشه آنها ملوانانی با لکه های سیاه بر روی پوستشان قرار داشتند. آنها نخستین قربانیان بیماری طاعون بودند که در آن سالها 25 میلیون قربانی از اروپائیها گرفت. این  یک چهارم جمعیت اروپا در آنزمان بود.
در سال 1349 نویسنده  ایتالیایی  جیوانی بوکاچیو  نخستین مجموعه خویش دکامرونه را  تدوین و تنظیم نمود.
تمامی وقایع نامبرده شده بالا و بسیاری  وقایع دیگر نظیر آنرا امروزه  مردم اروپا و جهان توسط رمانهای مختلف و یا فیلمهای گوناگونی که در مورد آنها ساخته شده اند میشناسند و پی گیری میکنند اما چیزی که در این میان گمنام و پنهان میماند اینستکه در همین سالها نخستین اوراق قرضه دولتی بوجود آمدند تا قروض دولتهای بدهکار را جبران نمایند.
ابداع  اوراق قرضه دولتی که در ایتالیای قرون وسطی پرستیتی  Prestiti  نامیده میشد،  اهمیت بسزائی در روند تکامل اقتصادی و سیاسی کشورهای اروپا و پس از آن دیگر کشورهای جهان داشت. برای مثال  اوراق قرضه یکی از مهمترن دلایل وقوع انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 گشتند و در همین اواخر نیز یعنی در سال 2010 مسبب بحران یورو در اروپا گردیدند.
تقریبا تمامی دولتهای جهان از اوراق قرضه دولتی برای گذراندن امور مالی خود استفاده میکنند. بعبارت دیگر این دولتها پیوسته خود را توسط اوراق قرضه دولتی بدهکارتر میکنند. کشورهای حوزه یورو به تنهایی بار بدهی برابر با 7 تریلیون یورو را توسط اوراق قرضه دولتی بر خود هموار ساخته اند.
همه اینها از سده چهاردهم میلادی آغاز گردید. اگر کسی میخواهد که چگونگی پدید آمدن آنرا دریابد میبایستی که به زندگینامه سه نفر که در آنزمان میزیستند مراجعه نماید. یک پاپ، یک بانکدار و یک صنعتگر جوان بنام هاک وود  که در صدد بود تا پیشه خود را عوض نماید.
جان هاک وود John_Hawkwood میان سالهای 1320 و 1323 در خانواده یک دباغ انگلیسی در منطقه اسکس چشم بدنیا گشود. او بعدها به شاگردی خیاطی در آمد تا اینکه پادشاه انگلیس ادوارد سوم جنگی را بر علیه فرانسویان آغاز نمود که صد سال به درازا کشید. ادوارد سوم نیاز به سرباز داشت و از همینرو نیز داوطلبان را استخدام میکرد.
هاک وود جوان نیز خود را معرفی نمود. بدینوسیله شاگرد خیاط  تبدیل به سرباز شد. پس از پایان نبرد نخستین او در فرانسه باقی ماند و از آنجا به ایتالیا رفت.
سالها بعد او به دو کشیش که در خیابان صدقه جمع آوری میکردند برخورد و مقداری پول ناچیز به آنها کمک نمود. آنها به رسم دعا گفتند " آقای محترم خداوند به شما صلح و آرامش ارزانی دارد" هاک وود در پاسخ گفت "شما نمیدانید که صلح زندگی مرا بر باد خواهد داد؟"
در اینزمان هاک وود زندگی خود را از راه جنگ و خونریزی تامین میکرد. سرباز مبدل به مزدور گشته بود. هاک وود ادامه داد " همچنان که شما از صدقات دیگران زندگی میکنید من نیز از وجود جنگ زندگی میکنم"
در آنزمان ایتالیا مکان بسیار مناسبی برای امثال هاک وودهای جنگ طلب بود.

No comments: