جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 1 February 2011

شش سم خطرناکی که در محیط زیست رها میشوند – بخش دوم

جیوه
در گذشته جیوه تقریبا در همگی خانه ها پیدا میشد آنهم بصورت جزئی از درجه های دماسنج و درجه های حرارت سنج بدن. همچنین پرکردن دندانها توسط پزشکان نیز اکثرا توسط این فلز (پلمب) انجام میگرفت.
جیوه که از فلزات سنگین است، سمی دارد که بر روی سیستم اعصاب بطور مستقیم تاثیر گذار است. 15 تا 19 میلیون انسان بر روی کره زمین در معرض مستقیم خطر تماس با جیوه قرار دارند (همچنین ن. ک. به  جیوه، از سموم رها شده در طبیعت پرندگان را همجنسگرا کرد ).
دو سوم جیوه جهان از راه طلا شویی انسانها، بهمراه زباله و صنایع فلزات سنگین وارد چرخه های محیط زیست گشته و آنها را آلوده میسازند. زمانیکه در صنایع فلزات جیوه در معرض تماس با گرمای بالا قرار گیرد، بصورت گاز متصاعد گشته و وارد هوا میشود که توسط باد و رودخانه ها زمینهای دور دست را نیز میآلاید. همچنین زمینهای کشاورزی و کشتزارها را. از این راه جیوه وارد زنجیره غذایی انسانها میگردد. 
جیوه تاثیرات خطرناکی بر روی مغز، کلیه و سیستم اعصاب میگذارد و میتواند که به سقط جنین در موجودات زنده نیز بینجامد. میزان بالای جیوه در بدن انسان حتی به مرگ نیز ختم میگردد.

کروم حاصل از کار دباغی
میان 13 تا 17 میلیون نفر در معرض بیماریهای ناشی از تراکم  کروم  در محیط زیست قرار دارند. کروم بصورت طبیعی نیز در طبیعت وجود دارد اما بخش بزرگی از کروم مورد نظر ما که  آنرا سمی  ارزیابی کرده اند توسط  کارگاههای  دباغی در طبیعت رها و به معضلی برای سلامتی انسانها مبدل گشته است.

در جنوب آسیا و همچنین در خاورمیانه جائیکه دباغیها و کارگاههای کوچک و نیمه بزرگ صنعت چرمسازی وجود دارند، از موادی که حاوی کروم هستند استفاده میگردد. 
دباغی آلوده کننده ترین، مشکلترین، ناپاک ترین و کم درآمدترین بخش صنعت چرمسازی و کارخانجات تولیدات مصنوعات چرمی میباشد. 
کروم موجود در مواد استفاده شده در دباغی توسط پسآبهای صنعتی  وارد رودخانه ها و چاههای آب گشته و یا توسط حرکت هوا در محیط زیست منتقل و منتشر میگردد. کروم افزون بر اینکه سبب بیماریهای گوارشی میگردد، سیستمهای تنفسی  و اعصاب  را نیز مختل میسازد و میتواند به تولید  غدد  سرطانی نیز بپردازد.  

No comments: