جستجوگر در این تارنما

Saturday, 29 May 2010

چگونه گیاهان از گرما در عذابند؟


گردهم آیی سران کشورها در کنفرانس حفاظت محیط زیست علیرغم امید دادنهای پیش از برگزاری و شعارهای زیبا و جمله بندیهای بدیع اما بی پشتوانه و بی محتوای پس از آن نتوانست که در عمل اهداف از پیش تعیین شده خود را حتی تا اندازه رسیدن به توافق بر سر حداقلی قابل قبول به کرسی نشاند.

اخیرا گیاهشناسان دانشگاه شهر بن، پایتخت سابق آلمان با معرفی مدل جدیدی از روش محاسبه برای گرم شدن زمین، ادعا کردند که ما در حال حاضر در بدترین حالت ممکن قرار داریم.
تاریخ حفاظت و مراقبت از گونه ها (اعم از گیاهی و یا جانوری) را میتوان همه چیز خواند بجز موفق. اینرا یک کنسرسیوم پژوهشی بین المللی در مجله ساینس میگوید.
این کنسرسیوم در ادامه این مطلب میگوید که پس از تحلیل و بازنگری سی اصل و نشانه که در پیشبرد و دستکم حفظ کار گونه ها در نظر گرفته میشوند، اعضای کنسرسیوم به این نتیجه رسیده اند که چیزی که دال بر پایان دادن به نابود کردن اکوسیستم ها از سوی بشر باشد، یافت نمیشود.

به این ترتیب اهداف گردهم آیی سران کشورها درکنفرانس محیط زیست سال 2002 که بر طبق آن قرار بود تا سال 2010 از نابود شدن گونه ها جلوگیری کند، بطور وضوح با شکست مواجه شد.

از سال 1970 تا کنون سی درصد جمعیت حیوانی، بیست درصد از مساحت بیشه ها و جنگلها و چهل درصد از مرجانهای کرانه های دریاها نابود شده اند.
وضع میتواند از اینهم بدتر شود. اگر ما مدل محاسبه دانشگاه بن را که با همراهی دانشگاههای گوتنیگن و ییل آمریکا طراحی شده است مبنا قرار دهیم، تا سال 2100 ده درصد از گیاهان باقیمانده بر روی زمین بکلی نابود میشوند.

شیوه این محاسبه آنطور که اعضای گروه کاری یان هنینگ به رویال سوسایتی گزارش داده است، به اینصورت بود که 18 سناریوی مختلف زیست محیطی را با در نظر گرفتن حالات موجود بر روی زمین و حساب احتمالات، مشابه سازی کرده و شتاب سازی نموده و بررسی کردند.
در خوشبینانه ترین حالت، میانگین گرمای زمین یک و هشت دهم سانتیگراد بالاتر میرود. بر اثر آن مناطق سرد و مرطوب با افزایش تعداد جانوران و گیاهان روبرو خواهند شد در حالیکه مناطق خشک و گرم با کاهش جدی هر دو روبرو میشوند.

بنظر میرسد که این موضوع شروع شده است تا خود را نشان دهد و آثاری از آن را حتی در کشور خودمان میتوانیم بوضوح ببینیم ( ن. ک . به روزگار رؤیایی گوش‌های دوست داشتنی گربه‌ ی ایران! که در آن با نشان دادن جدولها و آمار موجوده، وضعیت را در بخشهای گوناگون ایران نشان میدهد).

آنطوریکه جریان امروزه پیش میرود بایستی با افزایش گرمای چهار درجه کنار آمد که بر اثر آن با نابودی منابع آبی در بسیاری از مناطق روبرو خواهیم شد که نابودی گیاه و جانور را در پی دارد و تنشهای اجتماعی و رفتاری را بدنبال خویش میآورد.

2 comments:

بهنام said...

درود
جالب بود
ممنون كه اومدين
بدرود

محمد درویش said...

سپاسگزارم از انتشار مطلب ارزشمندتان.
اگر امکان دارد لینک مربوط به پژوهش دانشگاه گوتینگن را هم منتشر فرمایید.
درود ...