جستجوگر در این تارنما

Saturday, 3 July 2010

کشف گورستان گلادیاتورها


در دوران باستان طبقه گلادیاتورها و ارابه رانها موجبات تفریح و سرگرمی مردمی که دسته دسته به آوردگاهها میرفتند تا نبرد ایشان را ببینند، فراهم میکردند.
میزان هیجان آفرینی کار ایشان به اندازه ای بود که هنوز هم فیلمهایی که بر این اساس تهیه گشته و نمایش داده میشوند، میتوانند تماشاگران زیادی را به سینماها بکشانند. با وجود اینکه نمایشهای گلادیاتورها برای مردم هیجان آفرین بود اما خود ایشان طبقه منفوری را در میان مردم تشکیل میدادند.
اخیرا باستان شناسان گورستانی در شمال انگلستان پیدا کردند که در آن حدود 80 اسکلت گلادیاتورها یافتند. بازمانده اجساد گواه جنگهای تن به تن خشونت بار و وحشیانه میباشد.بسیاری از این اجساد را ظاهرا گردن زده بودند و یا اینکه میشد آثار جراحات دهشتناکی را که بر روی پیکر ایشان ردگیری نمود.
یکی از این اسکلتها دارای آثار گازگرفتگی حیوان درنده ای بر روی شانه و لگن خاصره بود. این حیوان درنده میتوانسته ببر، شیر و یا خرسی بوده باشد. اسکلتها به فاصله زمانی میان سده چهارم تا سده یکم پیش از میلاد تعلق دارند.
علاوه بر آن بر روی مفاصل آثار ساییدگی رباطهای ماهیچه مشاهده شدند که حکایت از سالیان دراز تمرین و جنگ داشتند. اسکلتها کلا بایستی متعلق به مردانی بوده باشند که قویهیکل تر از مردان معمولی آنزمان بودند.
گورها بگونه انفرادی و نه بصورت دستجمعی بودند که این خود نمایانگر آنستکه اجساد متعلق به درگیری جنگی میان دو سپاه نبوده اند که پس از جنگ نیز بصورت دستجمعی به خاک سپرده شوند.کورت هانتر من سرپرست گروه کاوش میگوید با وجود این بایستی آزمایشات بیشتری انجام داد تا بتوان مطمئن گردید که این اجساد متعلق به سربازان و یا جنایتکارانی که اعدام گشته اند نمیباشند.
در ناحیه یورک، جائیکه این کاوشها در آن انجام میگیرند، از سال 2004 عملیات اکتشاف و تحقیق بعمل میآید.
این نخستین گورستان گلادیاتورها نیست که یافته شده اما دست نخورده ترین گورستانی از آنهاست که باقی مانده است.

No comments: