جستجوگر در این تارنما

Monday, 19 July 2010

پارک بادی آلمان ضعف نشان میدهد


-->
دوماه از گشایش رسمی پارک بادی آلفا ونتوس ( ن.ک. به نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد) بیش نگذشته بود که دو دستگاه آن از کار افتادند.
بنظر میرسید که همه چیز مرتب باشد، خورشید میدرخشید، باد میوزید و چهار مردی که این پارک بادی را افتتاح میکردند در برابر دوربین ایستاده بودند و لبخند زنان آینده درخشانی را نوید میدادند. این چهار مرد روسای سه شرکت سازنده پارک بادی و وزیر محیط زیست آلمان بودند.

پارک بادی آلفا ونتوس از دوازده دستگاه تشکیل شده و در چهل و پنج کیلومتری شمال جزیره بورکوم قرار دارد و بناست که دروازه ای بسوی آینده باشد.
تعاریفی مانند دروازه بسوی آینده و نمونه های دیگر تعابیر مختلفی را در میان ملل جهان دارند. ملتی می اندیشد دروازه ای بسوی آینده یعنی پس از انجام نخستین مرحله، دیگر کار تمام شده و همگی بایستی بنشینند و دست روی دست بگذارند.
ملتی نیز این شعار را بمعنای راه آینده راحتتر را پیدا کردن میداند که در آن آینده کسی نمیتواند دست روی دست بگذارد و هیچ کاری نکند، بلکه با زمینه سازیهایی که پیشتر انجام داده دیگر لازم نیست در شرایط مشکل زندگی کند.

بهر حال، این پارک بادی که دروازه آینده اروپائیها میباشد، یک پروژه آزمایشی است و ضمن اینکه برق تولید میکند، مرتبا کنشها و واکنشهای دستگاههای آن در شرایط مختلف ثبت شده و بر روی آنها مطالعه دستگاهها و به روز میشوند تا به حد قابل پذیرش برسند.
دو دستگاهی که از کار افتادند بخاطر خرابی بلبرینگ جعبه دنده آنها بود.
ایندستگاهها که در صد و پنجاه متری بالای آب قرار دارند، پیوسته در معرض وزش بادهای سنگینی که از طرف دریای آزاد میوزند، هستند. همین بادهای سنگین انگیزه ایجاد این پارک بادی بودند زیرا میانگین سرعت وزش باد در اینجا تا دو برابر میانگین سرعت وزش باد در خشکی است.

هرکدام از دوازده دستگاه پارک بادی میتواند تا 5 مگاوات برق تولید کند. این بمعنای کارکرد 3800 ساعتی هرکدام از این دستگاهها در سال میباشد که در مجموع میتوانند برق پنجاه هزار خانوار را تامین نمایند.
اینکه این امر واقعا عملی است یا نه را از کار افتادن ایندو دستگاه بصورت جدی زیر علامت سئوال برده است.

مطالعه حالات دستگاهها، سازندگان را متوجه کرده است که شدت وزش باد در همه روزهایی که باد میوزد نیز برای عملکرد مطلوب دستگاهها مناسب نمیباشد.
با وجود این دستگاههای پارک بادی توانسته اند که طی ده ماهی که از بکار افتادنشان گذشته تا کنون، 90 میلیون کیلو وات ساعت برق تولید کنند. محاسبه نخستین سازندگان، تولید 228 میلیون کیلو وات برق در سال بود و سازندگان امیدوارند با به روز کردن و رفع معایبی که تنها در عمل دستگاهها میتوانند خود را نشان دهند، به زودی به این میزان از تولید اقتصادی و بی دردسر برق دست یابند.

1 comment:

Farinoush said...

.
.
.

سپاس دوست نیک اندیشم
اما منظورم این بود که بالاخره نوشته ای خواندم که در عین مطرح کردن نقد و دیدگاه شخصی، غرض ورزی و تخریب نداشت
و به نظر من این حسن بزرگی برای یک نوشته تاریخی است

هر چند همچنان معتقدم ما قضاوتگران خوبی برای اتفاقاتی نیستیم که از بطن آنها خبر نداریم

همین امروز هم وقتی اتفاقی در گوشه ای از جهان می افتد، از واقعیت آن بی خبریم چه برسد به قرن ها قبل
...

دستانت گرم و دلت روشن