جستجوگر در این تارنما

Monday, 12 July 2010

گیتی سنج


به این لینک مراجعه کنید.
داده هایش شاید برایتان جالب و شگفت انگیز باشد و بعضا نیز آشنا.
احتمالا هم آشنا ولی فراموش شده.

No comments: