جستجوگر در این تارنما

Saturday, 8 January 2011

قدیمی ترین دریانوردان جهان

اخیرا معلوم شد که انسانها دریا نوردی را بسیار پیشتر از آن زمانیکه تصور میشد، آغاز کرده باشند.
در جزیره کرت یونان ابزارهای سنگی ساخته دست بشر یافته شدند که قدمتشان دستکم به 130 هزار سال پیش میرسد. 
باستان شناسان یونانی و آمریکایی که این اشیاء را در جزیره کرت پیدا کرده اند، میگویند از آنجا که جزیره کرت در پنج میلیون سال پیش خود را از خشکی جدا کرده و به جزیره مبدل گشته است پس تنها میتوانسته که در 130 هزارسال پیش توسط دریانوردانی مسکونی شده باشد که دستکم 65 کیلومتر را در دریا پشت سر گذاشته بوده اند.
باستان شناسان میگویند که ابزار یافته شده تعلق به انسان هایدلبرگی Homo heidelbergensis  و یا انسان راست قامت  Homo erectus  داشته است. آنها همچنین میگویند که اشیاء پیدا شده  نه تنها اطلاعات  ما را در مورد بشر دریانورد تغییر میدهد بلکه نمایانگر استعداد و توانگری انسانها در ایام بسیار بسیار پیشین نیز میباشد.
این گروه از باستان شناسان یونانی و آمریکایی در واقع بدنبال یافتن ردپایی از انسانهای دوران نوسنگی بودند که در دوازده هزار سال پیش در این جزیره زندگی میکردند که به این ابزارهای سنگی دست یافتند. تا کنون وجود انسانهایی که در هشت هزار سال پیش در این جزیره زندگی میکردند، به اثبات رسیده بود.
وزارت فرهنگ یونان بنا به اطلاعاتی که در اختیار مطبوعات قرار داده است، مدعی گشته که قدمت ابزار سنگی یافته شده میتواند چیزی میان 130 هزار تا 700 هزار سال پیش باشد.
 

1 comment:

نوشین پارسی said...

با درود
من با شما تازه آشنا شدم با وجود اینکه کمی دیر شده است ولی دی گان بر شما و همه ایرانیان مقیم آلمان خجسته و همایون باد
متن شمارا خواندم امیدوارم شما هم سری به من بزنید
بدرود - پاینده ایران