جستجوگر در این تارنما

Sunday, 23 January 2011

شش سم خطرناکی که در محیط زیست رها میشوند – بخش نخست

تنها کنسرنها و کارخانجات بزرگ نیستند که زباله های خود را به رودخانه ها و محیط زیست رها میسازند و یا زباله های خود را در کشورهای فقیر انبار میکنند. سرچشمه های خطرناکی که جان میلیونها انسان را به خطر می اندازند در میان خود ما هستند. اینها از گفته های ریچارد فولر Richard Fuller  از انستیتوی بلاک اسمیت میباشد که بهمراه انجمن چلیپای سبز (صلیب سبز) سویسGreen Cross Schweiz  گزارشی از خطرناکترین مواد سمی سال 2010 فراهم و منتشر نموده است.
نویسندگان این گزارش ضمن شناسایی مواد سمی  که در سلامتی انسانها نقش بزرگی را بازی میکنند، به رده بندی این مواد  نیز پرداخته اند. خطری که از سوی این مواد  جان و سلامتی انسانها را  تهدید میکنند معمولا از سوی انسانها دست کم و بی اهمیت گرفته میشوند. اشتفان روبینسون از چلیپای سبز میگوید اندازه خطر این سموم را میتوان با میزان خطر مالاریا، ایدز و سل برابر دانست. بنا به پژوهشی که از سوی این دو موسسه انجام گرفته است  بیست درصد از مرگ و میرهای موجود در جهان سوم را میتوان ناشی از دخالتهای مستقیم و غیر مستقیم این سموم دانست.
تیمی متشکل از 150 متخصص از چهل کشور جهان برای آنالیزه کردن و گردآوری این گزارش با یکدیگر همکاری داشته اند و سرانجام نیز به مواد آلوده  رتبه میزان آلودگی داده اند. برای اینکار آنها سه موضوع را در درجه نخست اهمیت قرار دادند. میزان سمی بودن مواد، میزان سهل بودن نحوه آلودگی و گستره آن و شمار افرادی که بطور مستقیم  در معرض خطر قرار دارند. شش سمی که آنها به این شیوه درجه بندی کرده اند به حساب زیر میباشد :
سرب
گزارش دهندگان تخمین میزنند که جان هژده تا بیست و دو میلیون نفر در معرض خطر مستقیم آلودگیهای ناشی از سرب قرار دارند. سرب را میتوان در موادرنگی، باتریها و خازنهای خودرو و غیره، سموم دفع آفات گیاهی، در لوله های فلزی و همچنین در بنزین بفراوانی یافت.
هفتاد و پنج درصد از سربی که سالانه به مصرف میرسد را میتوان در انواع و اقسام باتریها و خازنها یافت. سرب از طریق صنایع بازیافت باتریها بخصوص باتریهای خودرو و تولید و بازیافت رنگها در محیط رها گشته و ایجاد دردسر میکند. این فلز میتواند از طریق زنجیره غذایی به انسان منتقل گشته و همچنین میتواند که بصورت گرد و  غبار و از راه سیستم های تنفسی وارد بدن موجودات گردد.
ریچارد فولر میگوید در سال 2010 تنها در یکماه 400 نفر در نیجریه بر اثر مسمومیتهای سربی از میان رفتند. آنها از کانی (معدنی) طلا، سنگها را بصورت پنهانی بخانه میبردند تا در آنجا طلایش را بیرون بکشند. آنها نمیدانستند که براثر بیرون کشیدن طلا گردوغبار آلوده به سرب در محیط اطراف ایشان، یعنی جائیکه دیگران زندگی میکردند و بچه ها به بازی مشغول بودند، رها میگردد. همین نیز باعث از بین رفتن تعداد زیادی از آنها گشت.
این سم میتواند در کنار مسمومیت هم بیماریهای حاد و هم بیماریهای مزمن دیگر بوجود آورد. بیماریهایی مانند درد مفاصل و عضلات، بالارفتن فشار خون، نازائی در زنان و عقیم گشتن در مردان. حتی مقادیر کم آن میتواند که از رشد مناسب کودکان ممانعت بعمل آورد.

No comments: