جستجوگر در این تارنما

Monday, 17 January 2011

کشف رمز نامه زرین

 
درسال 1756  پادشاه برمه آلائونگ پایا Alaungphaya  بنیانگذار سلسله کنبائونگ این کشور که تا سال 1885 بر کشور برمه و میانمار سلطه داشتند، نامه ای برای جورج دوم  Georg II  پادشاه  آلمانی الاصل انگلیس که در شهر هانور آلمان بدنیا آمده بود، فرستاد که او چیزی از آن نفهمید.
اکنون تاریخ دانان و تاریخ نگاران موفق گشتند که این نامه را بخوانند. بنظر میرسد که انگلیسیها پیشنهاد رابطه تجاری با برمه را که در این نامه مطرح گشته بود با قادر نبودن به خواندن آن از دست داده بودند.
این نامه 52 در 12 سانتیمتری را که از زرناب ساخته و بوسیله بیست و چهار عدد یاقوت اصل مزین گشته بود در عاج پیل قرار داده  بودند تا بدون گزند رسیدن به آن بتوانند ارسال نمایند. آلائوپانگ میخواسته بدینوسیله به پادشاه انگلیس تفهیم کرده باشد که این پیشنهاد رابطه تجاری از سوی او بسیار مهم و جدی تلقی میگردد.
با رسیدن  نامه  به  جورج دوم، محتویات  و مندرجاتش بر وی معلوم نگشت زیرا  کسی نمیتوانست  آنرا خوانده و به زبانهای  انگلیسی و یا آلمانی برگرداند  بنابراین  نامه را به کتابخانه سلطنتی لایبنیزLeibniz Bibliothek   که در سال 1665 در شهر هانور بنا شده بود، فرستادند تا شاید آنجا کسی موفق به خواندنش گردد. در هانور هم کسی به خواندن و فهمیدن مطالب نامه کامیاب نگشت و نامه در همانجا ماند.
در سال 1768 زمانیکه  کریستیان هفتم  Christian VII.  پادشاه  دانمارک و نروژ در سفری که  به دور اروپا داشت، به شهر هانور رسید زمامداران  شهر نامه را به  او نشان دادند و او هنگامیکه  میخواست نامه لوله شده را دوباره  بدرون عاج  بازگرداند به آن صدمه زد بطوریکه امر خواندن نامه که مشکل بود بخاطر این کار مشکلتر هم شد.
اخیرا  تاریخ شناس  لوکزامبورگی  ژاک لیدر Jacques Leider توانست که پس از سه سال تلاش و پژوهش سرانجام موفق به خواندن نامه و کشف رمز آن گردد. به نظر کارشناسان مندرجات درون این نامه اثری منحصر بفرد از دوران استعمار میباشد.
قرار است که مطالب  نامه را در سال آینده (2012) در یک گردهم آئی  بین المللی  به اطلاع عموم برسانند.
 

No comments: