جستجوگر در این تارنما

Friday, 28 January 2011

تونل مخفی در زیر یک شهر انگلیس

کاوشگران و باستان شناسان انگلیسی در زیر شهر ناتینگهام بخشی نو از یک تونل زیر زمینی را کشف کردند که در 700 سال پیش نقشی سیاسی – جنائی را بازی کرد.

ادوار سوم Edward III یکی از پادشاهان موفق قرون وسطای انگلیس بود که در سن چهارده سالگی به پادشاهی رسید و بمدت پنجاه سال نیز سلطنت کرد. در زمان این پادشاه که در سیزدهم نوامبر سال 1312 میلادی بدنیا آمد و در بیست و یکم ژوئن سال 1377 از دنیا رفت، انگلستان مبدل به یکی از قدرتهای نظامی اروپا گردید. اما پیش از هرچیز ادوارد سوم میبایست که پایه های سلطنت خویش را توسط یکسری اعمال مستحکم میکرد.
بهنگام تاجگذاری او تنها از نظر تشریفاتی شاه انگلستان شده بود و قدرت اصلی حکومتی در اختیار نایب السطلنه او  راجر مورتیمر Roger Mortimer بود که این مقام را با مادر اداورد سوم مشترکا در دست داشتند. راجر مورتیمر که معشوق مادر ادوارد سوم نیز بود،  بهمراه او نقشه براندازی  پدر ادوارد سوم  یعنی اداورد دوم را که  مشهور به همجنسگرایی بود  کشیدند و او را وادار به استعفا نمودند. 
اندکی پس از بطور رسمی بر تخت نشستن ادوارد سوم، ایندو ادوارد دوم را که در زندان بود از بین بردند.
ادوارد سوم در سن شانزده سالگی با فیلیپا ازدواج کرد و دو سال پس از آن ایندو صاحب فرزند پسری شدند. با بدنیا آمدن این کودک و بالا رفتن سن ادوارد سوم، مورتیمر دریافت که موقعیت او بخطر افتاده است. مورتیمر که بخاطر دست یافتن به مستغلات یکی از امرای محلی (Earl of Arundel  )  او  را کشته و املاکش را تصاحب کرده بود، پشتیبانی دیگر امرا را از دست داد.  این بهترین فرصت برای  ادوارد سوم بود که بدون هیچگونه مخالفتی از سوی دیگران، کار مورتیمر را یکسره نماید.
سربازان ادوارد سوم از راه همین تونل که مدخل اصلیش بتازگی کشف شده به باروی ناتینگهام یورش برده و وارد آن گشتند و مورتیمر را به اسارت درآوردند. در سال 1330 پارلمان انگلستان مورتیمر را محکوم کرد و در هفتم دسامبر همان سال او را در لندن بدار آویختند.

تاکنون تصور میشد که مدخل اصلی این راه زیرزمینی که به تونل مورتیمر مشهور است در کنار مجتمع روستایی که از بیست خانوار تشکیل شده بود در زیر صخره ای قرار دارد اما باستان شناسان موفق گشتند که ورودی اصلی تونل را که در کنار یک پارک وحش واقع در ناتینگهام قرار دارد، کشف نمایند. 

این اکتشاف طی مدت دوسال پژوهش بر روی راههای شنی زیرزمینی که  در زیر شهر ناتینگهام قرار دارند، بعمل آمد.  کاوشگران در حین عملیات خود دوربین چرخداری را که توسط موتوربرقی از راه دور قابل هدایت بود بداخل تونل فرستادند و به تهیه نگاره های سه بعدی از دالانها پرداختند. ویدیوی تهیه شده از این عکسبرداریها را میتوان بر روی  یوتیوب  مشاهده کرد.

دیوید واکر David Walker  از دانشگاه ناتینگهام در مصاحبه با بنگاه خبرپراکنی بی بی سی اظهار داشته که تقریبا با اطمینان کامل میتوان گفت که ورودی اصلی زیرگذر مورتیمر همینست که بتازگی یافته شده است. در گزارشات تاریخی که بدست ما رسیده است نیز پیوسته از محل مدخلی سخن بمیان میآید که با ورودی راههای زیرزمینی که تا به امروز  بعنوان مدخل اصلی تلقی میشد، تفاوت تعریفی فاحش دارد.
در دوران ادوارد سوم از این راههای زیرزمینی بعنوان راه حمل و نقل میان باروی ناتینگهام و رودخانه لین که بر روی آن توسط کشیتیهای کوچک و متوسط میان ناتینگهام و دیگر شهرهای انگلیس کالا مبادله میکردند، استفاده میشد.
دیو گرین از دفتر شورای شهر شهرداری ناتینگهام محتاطانه تر در مورد کشف جدید سخن میگوید. او بر این نظر است که تا زمانیکه صحت و سقم این کشف جدید اثبات کامل نگشته باشد، نمیتوان بطور قاطع از اصلی بودن یا نبودن ورودی جدید سخن گفت. او اضافه کرد که افکار عمومی از سوی شهرداری شهر ناتینگهام پیوسته در جریان پیشرفت امور قرار خواهد گرفت.

No comments: