جستجوگر در این تارنما

Sunday, 9 January 2011

بحران رسوایی مواد غذایی در آلمان

بتازگی در پی یافتن مواد سمی خطرناک دیوکسین در مواد غذایی انسانها رسوایی بزرگی در کشور آلمان بپا خاسته است.
بطور معمول آلمان یکی از کشورهایی میباشد که در آنها کنترل و بازرسی بر نحوه تولید مواد غذایی که به بازار عرضه میگردد بصورت بسیار جدی بعمل میآید.
یکی از شرکتهای تهیه خوراک برای دام و طیور که چربی نیز در ساخت فرآورده های خود بکار میگیرند،  اخیرا جهت پایین نگاهداشتن مخارج و بالا بردن میزان سود خود، بجای چربی که برای این منظور بکار گرفته میشود از چربی صنعتی در تهیه تولیدات خود استفاده کرده است که ارزانتر میباشد. رئیس این شرکت فعلا در بازداشت میباشد و مدعی العموم در حال تهیه پرونده قضایی بر علیه وی میباشد. رئیس یک شرکت در کشورهای اروپایی الزاما مالک شرکت نمیباشند.
با اینکار این شرکت مقادیر معتنابهی از دیوکسین که ماده خطرناک و سرطان زایی میباشد وارد زنجیره غذایی انسانها گشته است. در برخی موارد آلودگیهایی حتی تا 164 برابر میزان مجاز گزارش گشته اند. 
مواد غذایی که شامل این رسوایی میشوند عبارتند از : تخم مرغ و مرغ، گوشت، شیر و فرآورده های شیری. اگر بخواهیم مورد استفاده این فرآورده ها را در نظر بگیریم به محصولاتی مانند کیک و بیسکویت نیز برخورد خواهیم کرد که شیر و تخم مرغ در ساختشان مصرف گشته.
دولت آلمان در این میان نیز فروش محصولات بسیاری از مرغداریها و دامداریها  را ممنوع اعلام کرده است. این ممنوعیت در حال حاضر شامل حال بیش از هشت هزار واحد مرغداری و دامداری در سرتاسر آلمان میگردید که در این میان چهار هزار واحد را پاکیزه تشخیص داده اند. این امکان وجود دارد که در صورت منفی بودن نتایج آزمایشهای دقیقتری که در جریان هستند و نتایجشان تا چند روز دیگر منتشر خواهند شد، مقدار زیادی از دام ها و ماکیانها را برای جلوگیری از گسترش آلودگی نابود سازند.

 دامداران و دهقانان میگویند که آنها قربانی طمع ورزی شرکت تولید کننده مواد غذایی حیوانات گشته اند و در صورت اقدام به نابود کردن دامها و بدور ریختن شیر و تخم مرغها، ایشان دچار زیان و ضرر فراوان و جبران ناپذیری خواهند گشت. این امکان وجود دارد که در صورت بستن مرغداریها و دامداریها کشاورزان رو به سوی بیمه های خود نمایند و بیمه ها نیز برای مجبور نشدن به پرداخت به گونه بر روی دولت آلمان فشار وارد آورند.
آلوده گشتن مواد غذایی به سم دیوکسین از ده ماه پیش در کشور آلمان ادامه داشته است و گویا برخی از کسانیکه برای نخستین بار به آن پی برده بودند به دلایلی از افشای آن خودداری کردند.

در این میان برخی از کشورها تا اطلاع ثانی از وارد کردن مواد غذایی بخصوص گوشتی و شیری آلمانی اکیدا خودداری ورزیده  و از اتحادیه اروپا خواسته اند تا به روشنگری و انجام اقدامات لازم در این زمینه بپردازد.
عده زیادی هم در خود آلمان تا مشخص گشتن کامل میزان و دامنه های خسارات و خطر از خوردن برخی از مواد غذایی بخصوص تخم مرغ و شیر خودداری کرده اند. محصولات بیو ( محصولاتی که به طریقی سنتی تهیه میگردند، مانند مرغهایی که در مرغداری نمیباشند و دانه های طبیعی مصرف میکنند و یا گاوهایی که بجای در گاوداری بودن در مراتع و چراگاههای طبیعی هستند) از این بحران بدور مانده اند و در حال حاضر مشتریان فراوانی یافته اند.

گسترش محصولات بیو و پشتیبانی از تولیدکنندگان آنها همواره یکی از خواستهای مهم وطرفداران محیط زیست در اروپا بوده است و ایشان در این زمینه به کسب موفقیتهای چشمگیری در برابر پارلمان اروپا و مجالس کشورهای اروپایی نیز نائل گشته اند.
این نخستین باری نیست که محصولات غذایی اروپای دچار چنین بحرانی میشوند. بحران دیوکسین پیش از اینهم در دهه های هفتاد در ایتالیا رخ داده بود که به جنجال های زیادی انجامید.
چند سال پیش هم جنون گاوی در جزیره انگلیس پیدا شده و از آنجا خود را به سرتاسر اروپا گسترش داد. جنون گاوی نیز بر اثر دادن علوفه و غذای نامناسب به دامها پیدا شده بود.

مصرف کنندگان و تولید کنندگان محصولات بیو فعلا در موقعیت بسیار مناسبتری قرار گرفته اند و کارها و پیشنهادات ایشان را اکنون در نشریات و خبرگزاریهای آلمان  با دید جدی تری دنبال مینمایند.

No comments: