جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 18 January 2011

اضافه وزن بزرگترین عامل ابتلا به سرطان

با بالا رفتن میانگین سن افراد، خطر ابتلای به بیماری سرطان هم افزایش میابد. پژوهشگران بر این باورند که اضافه وزن میتواند در آینده جای مصرف دخانیات را به عنوان مهمترین عامل ابتلا به سرطان بگیرد. در سال گذشته 450 هزار بیمار سرطانی جدید در کشور آلمان در دفاتر پزشکی و بیمارستانها به ثبت رسیدند. از این تعداد نزدیک به نیم آنها بهبود میابند. اینرا اوتمار ویستلر  Otmar Wiestler  رئیس مرکز تحقیقات سرطانی آلمان  Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ)  اعلام کرد. سی درصد این بیماران را مبتلایان به سرطان بر اثر کشیدن سیگار تشکیل میدهند.
پژوهشگران این مرکز اعلام کردند که در آینده کشیدن سیگار بزرگترین عامل ابتلا به سرطان نخواهد بود و دلیلش نیز افزایش مشکلات ناشی از اضافه وزن انسانها میباشد که به تولید و پیدایش  انواع  تومورها و غده ها در بدن می انجامد.
هنوز بطور کامل مکانیزمی که در بدن انسانها به پیدایش تومور بعلت ازدیاد وزن بدن می انجامد، واضح و روشن نشده است. ویستلر معتقد است که این موضوع باید از اهداف پژوهشهای آینده پزشکان باشد.
برخلاف پژوهشهایی که در رابطه میان سرطان و مصرف سیگار انجام گرفته، در این زمینه هنوز کار و پژوهش زیاد و جدی انجام نگرفته است و ویستلر در اینمورد سیاستمداران را مقصر میداند که از درک کافی مطلب و پشتیبانی در این زمینه عاجز مانده اند.
در حال حاضر تعداد مبتلایان به بیماریهای سرطانهای مختلف در آلمان افزایش نشان میدهد به استثناء سرطان در کودکان که اینرا نیز میتوان با پائین آمدن رشد تولد نوزادان در آلمان مرتبط دانست.

No comments: