جستجوگر در این تارنما

Wednesday, 12 January 2011

پیدا شدن گور یک شاهزاده سلتی


گور 2600 ساله یک شاهزاده سلتی توسط باستان شناسان در حوالی هوینه بورگ واقع در ایالت بادن وورتمبرگ آلمان پیدا شد که بهمراه پیکر این شاهزاده اشیایی از طلا و کهربا را نیز در خود جای داده بود. باستان شناسان میگویند که این گور چهار در پنج متری میتواند سرنخ های تازه ای در مورد فرهنگ باستانی سلتیها بدست دهد.
چند نکته قابل توجه در مورد و درباره این گور به چشم میخورد. نخست اینکه معمولا چوبهای بلوطی که برای ساخت کف اتاق اینگونه گورها بکار گرفته میشد میبایستی پس از گذشت اینهمه سال بر اثر رخنه آب باران در گور و جمع گشتن در آنجا و نمسار نگاه داشتن خاک، پوسیده و از بین رفته باشند اما در اینمورد بخصوص وارون تمامی این قواعد، چوبها بگونه ای کنسرو گشته بودند. 
دوم اینکه معمولا سارقین قبور معمولا در سده های پیشین به کاوش در این گونه گورها پرداخته و اشیاء در گور قرار داده شده را به سرقت میبردند اما در مورد این گور با وجودیکه موقعیتش چندان پنهان هم نبود، این امر صورت نگرفته بود و اشیاء قرار داده شده در گور سالم و دست نخورده باقی مانده بودند. 
آخرین نکته قابل توجه نوع و شیوه حفاری این مقبره بود که در نوع خود کار بزرگ و مهمی بود.

حفاری باستان شناسان با کمک دو جرثقیل بزرگ انجام گرفت. به اینصورت که باستان شناسان نخست بلوک دور گور را که شش و نیم متر در هفت ونیم متر بود از محوطه اطراف جدا کردند بطوریکه گور آزاد گشت و سپس بوسیله ایندو جرثقیل بلوک را که هشتاد و پنج تن وزن داشت، بطور کامل از زمین بیرون آوردند. 
بلوک آزاد شده را به شهر اشتوتگارت فرستادند تا کاوشها و آزمایشات بعدی بر روی آن در آنجا بعمل آید. نخستین نتایج کاوشها را قرار است که در ماه ژوئن امسال در اختیار علاقه مندان قرار داده  و منتشر سازند.
وضعیت بسیار مناسب اشیاء یافته شده در گور و بخصوص اشیاء چوبی میتواند که کمک نماید تا به قدمت دقیق این گور و اشیا پی برد. تعیین قدمت دقیق گورهای سلتی امری نادر میباشد. دیرک کراوسه Dirk Krausse  کارشناس تاریخ دوران نو سنگی و تاریخ باستان، سرپرست گروه حفاری میگوید این برای باستان شناسان بسیار مهم میباشد زیرا سلتی ها از خود اثر مکتوبی بجای نگذاشتند و ساختمانها و گورهای آنها که از چوب ساخته شده بودند اکثرا بمروز زمان پوسیده اند و از بین رفته اند بطوریکه امر تاریخگذاری و تعیین قدمت را برای باستان شناسان بسیار مشکل مینمایند.
گور یافته شده که قدیمی ترین اثر یافته شده سلتی واقع در شمال کوههای آلپ میباشد میتواند که انداختن نظری به زندگی اجتماعی سلتی ها را برای باستان شناسان میسر سازد. تا کنون تنها بخشی از اشیاء درون گور را آزاد کرده اند.

قرار است که این گور و همچنین اشیا یافته شده در آنرا بهمراه دیگر چیزها و آثار یافته شده سلتی از دیگر مکانها، در سال 2012 در نمایشگاه بزرگی که "جهان سلتی ها" نام دارد و در شهر اشتوتگارت آلمان برقرار میشود، برای همگان به نمایش بگذارند.

No comments: