جستجوگر در این تارنما

Saturday, 4 June 2011

انرژی سبز بعنوان منابع اصلی نیرو تا چهل سال دیگر

پژوهشگران سازمان بین المللی محیط زیست  IPCC  بر این گمانند که میتوان شرایطی فراهم کرد که توسط آنها تا سال 2050 هفتاد و هفت درصد انرژی مورد نیاز بشر را از منابع سبز که منابع انرژی فسیلی نیستند، تامین نمود. این مهم تنها زمانی میسر میشود که سیاستهای جهانی نیز در این راه گام بردارند.
منظور از منابع انرژی سبز استفاده از نیروهای خورشیدی، بادی و بیوگاز میباشد.  120 پژوهشگر از 100 کشور مختلف در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی گرد آمده و در  گزارش 900  صفحه ای مخصوص خود به این موضوع پرداخته و راهکارهایی را که در آنها مقایسه قیمت و مخارج نیز انجام گرفته است، عرضه نمودند.
سون تسک Sven Teske از سازمان بین المللی گرین پیس  که خود یکی از همکاران فراهم کننده این گزارش است توضیح داد که این گزارش نشان میدهد که از نظر تکنیکی و علمی هیچ مانعی بر سر راه  انجام آن وجود ندارد.
او ادامه داد با بکار بستن این روشها و عملی کردن راهکارهای نوین میتوان سالانه تا 560 گیگاتن گاز دی اکسید کربن کمتر تولید کرد. در این گزارش همچنین تاکید شده که همزمان بایستی نابود کردن جنگلها را متوقف نمود که این عمل خود میتواند بیست درصد آلودگی محیط زیست را پائین آورد. در حال حاضر جنگلها را بیشتر بمنظور  دستیابی به منافع زودرس  ساختمانی و کشتکاری و همچنین استفاده از چوب آنها در صنایع چوب  نابود میسازند.

دانشمندان گرد آمده در ابوظبی ابتدا 164 فرضیه را مورد مطالعه و مقایسه قرار دادند که از میان آنها تنها چهار راهکار برای مطالعات دقیق تر مورد تائید قرار گرفته، برگزیده و به جهانیان پیشنهاد شدند. دانشمندان میگویند برای پیشبرد این اهداف لازم است تا در ده سال آینده مبلغی میان 1360 تا 5100 میلیارد دلار در سطح جهانی سرمایه گذاری گردد و در دهه پس از آنهم مبلغ 1490 تا 7180 میلیارد دلار دیگر سرمایه گذاری نیاز میباشد.
این مبلغ را بایستی منابع مالی، سیاسی و اقتصادی تامین نمایند. بنظر میرسد که اینها مبالغ کلانی باشند اما با در نظر گرفتن اینکه این تنها یک درصد از تولید ناخالص جهان است و نیز در نظر داشتن اینکه این سرمایه گذاریها سوای منافعی که برای محیط زیست دارند، تولید اشتغال زیادی نیز در سطح جهانی مینمایند، ترس از سرمایه گذاری در این رشته  فروکش میکند.

در حال حاضر انرژیهای سبز تنها هفده درصد انرژی مورد نیاز بشر را فراهم میکنند و این در حالتیستکه اتکا به انرژیهای فسیلی در بهترین حالت تنها تا چهل سال آینده برای انسان امکان پذیر خواهد بود و با کاسته شدن از میزان منابع فسیلی موجود بر میزان قیمت آنها افزوده میشود و این خود فشار بزرگی خواهد بود که  به اقتصاد، تولید و همچنین  خانوارها وارد میگردد.
امارات متحده کوشش فراوان دارد تا با بعهده گرفتن هزینه های زیاد وابستگی خود را از منابع انرژی فسیلی کاهش دهد. در نزدیکی ابوظبی شهرک مصدر که برای پنجاه هزار نفر گنجایش دارد  قرار بود که الگوی شهرهای جهان برای استفاده از  انرژیهای سبز گردد اما تا کنون طرحهای پیشنهاد شده برای به راه انداختن این  الگو شهر   چندان موفقیت آمیز نبوده اند.

No comments: