جستجوگر در این تارنما

Wednesday, 29 June 2011

شکایت بر علیه کارخانه خودروسازی پورشه


سازمان کمک به محیط زیست آلمان DUH  که یک سازمان غیردولتی است  بتازگی بعلت  ادامه  تخلف  در مورد "درست مشخص نمودن میزان  مصرف خودرو"  از سوی کارخانه پورشه  Porsche، از این خودرو ساز به دادگاه فدرال آلمان شکایت نمود.
بنا به گزارش سازمان کمک به محیط زیست آلمان، کارخانه پورشه در طی شش هفته چندین بار خودروهای جدیدی به بازار عرضه نموده که فاقد مدارک شناسائی لازم جهت معلوم  نمودن میزان مصرف سوخت و تولید دی اکسید کربن بودند. بدینوسیله از قانون مصوبه عرضه سند تشخیص میزان مصرف سوخت که در پرونده فروش هر خودرویی بایستی وجود داشته باشد، سرپیچی شده است.
بنا به قانون فروش خودرو کشور آلمان، شرکت سازنده خودرو موظف میباشد تا مدارکی از ایندست را در اختیار بنگاههای فروش خودرو و از طریق ایشان در اختیار خریدار قرار دهد.
یورگن رش سخنگوی  DHU  اظهار داشته که : ما هیچ شرکت خودروسازی را سراغ نداریم که چنین بی پروا قانون عرضه سند مصرف خودرو را زیرپا بگذارد.
در مقابل یک سخنگوی شرکت پورشه اظهار داشته است که : نامه ای برای DHU  فرستاده شده و ما کوشش میکنیم تا این مشکل را حل نمائیم.

این نخستین بار نیست که پورشه و DHU  با یکدیگر دست به گریبان میگردند. در پائیز سال 2010 شرکت خودروسازی پورشه در پی شکایتی که توسط سازمان کمک به محیط زیست آلمان در نزد دادگاه  از وی گشته بود،  از سوی دادگاه محکوم و مکلف گردید تا بجرم خدشه وارد آوردن بر قانون عرضه سند مصرف خودرو بهنگام فروش، مبلغ 20000 یورو جریمه بپردازد.
در نگاه نخست پرداخت مبلغ بیست هزار یورو برای کارخانه ای مانند پورشه اصلا چیز زیاد و با اهمیتی نیست، اما بایستی توجه  داشت که تاثیر تبلیغات منفی و تبعات آن که  در چنین مواردی  به شرکتها وارد میشود، بسیار بزرگتر هستند و شرکتها نهایت کوشش را دارند تا  تمام  هم  خود را به کار  اندازند  که  ازبوجود آمدن چنین برخوردهایی جلوگیری نمایند.

1 comment:

آرش ستوبان said...

با درود
سپاس از این نوشدار. نگاه کن داخل کشور ما چه خبر از وضعیت این ماشین های غیر استانداد که سازمان محیط زیست هم سصداش در نمی یاد.
دوست من تشنه نشدار های گوربارت بودم، به دلیل فیلتر شدن وب شما با دشواری فراوان بعد از مدت ها توانستم سر بزنم.
با نوشدار " جشن تیرگان " به روز هستم، منتظر گفتار نیک اندیشت هستم.گوشه ای از این نوشدار:
...در مورد تیر و کمان آرش نیز عده ای از دانشمندان و مستشرقین معتقد هستند که آرش در نتیجه ی اختراع آلت مخصوصی موفق به پرتاب کردن تیر شد، از جمله ی دانشمندان دکتر جیوانجی مدی ملقب به شمس العلما می باشد وی در مجله ی آسیای اظهار داشته است، آرش در نتیجه ی اختراع آلت مخصوصی...