جستجوگر در این تارنما

Wednesday, 15 June 2011

تولید برق در خودرو توسط چرخ لنگر

ولوو  Volvo_Cars  درمیان تولیدکنندگان خودرو  نامی آشنا، شناخته شده و معتبر میباشد. سالها و حتی دهه ها ضریب و سیستمهای ایمنی این خودرو از سوی خودروسازان بزرگ جهان مورد غبطه قرار میگرفت.
ولوو پیوسته در تلاش بود تا با آوردن و عرضه نمودن نوآوریهای مفید از جمله پیشتازان در صنعت خودروسازی باشد و بود.

بتازگی سخنگوی این خودرو سازی اعلام نموده که ولوو در صدد است تا در پائیز امسال خودروئی با چرخ لنگر بخصوص را آزمایش نموده و شرایط عرضه به بازار آنرا بررسی کند.  به کمک این چرخ لنگر میتوان به موتوری چهارسیلندره نیروی موتورشش سیلندر داده و بدینوسیله مصرف سوخت فسیلی برای رسیدن به این توان در خودرو را تا بیست درصد پائین آورد.
سازمان محیط زیست سوئد که سازمانی دولتی میباشد با پرداخت 735000 یورو به شرکت ولوو به طراحی و تکامل این چرخ لنگر کمک مالی کرد. در طراحی این چرخ لنگر همچنین کنسرن  SKF  که یکی از شعبات وابسته به ولوو میباشد، فعالیت و مشارکت موثر داشته است.

چرخ لنگر جدید که  Flywheel-KERS  نام دارد به محور چرخ عقبی خودرو متصل میباشد. این چرخ لنگر بهنگام ترمز گرفتن تا 60 هزار دور در دقیقه میزند و نیروی گردشی را در خود جمع مینماید. پس از ترمز و بهنگام حرکت دوباره، نیرویی که بر اثر 60000 دور در دقیقه تولید و ذخیره شده بود بوسیله ترانسفورموتور بخصوصی دوباره به چرخهای عقب خودرو منتقل گشته و آنها را به گردش در میآورند.
نیروی ذخیره شده به این طریق را میتوان هم برای شتاب دادن خودرو بکار گرفت و هم برای تداوم حرکت آن. این چرخ لنگر از الیاف کربنی ساخته شده است و تقریبا تا شش کیلوگرم وزن و حدود بیست سانتی متر قطر دارد. از آن گذشته برای جلوگیری از فرسایش سریع الیاف کربنی، چرخ لنگر را توسط محفظه محاطی  در حالت خلاء نگاه میدارند.

دکتر درک کراب  Derek Crabb   نایب رئیس کارخانه ولوو میگوید : اگر تکامل و آزمایشهایی که باید بر روی این چرخ لنگر انجام بگیرند با موفقیت تمام شوند و همه چیز مطابق برنامه پیش برود، امیدواریم که تا یکی دو سال دیگر آنرا به تولید انبوه برسانیم.

No comments: