جستجوگر در این تارنما

Friday, 24 June 2011

کشف بخش ناشناخته دیوار چین

دیوار بزرگ چین طولانی تر از چیزی است که تا کنون گمان برده میشد.
باستان شناسان چینی در ناحیه لیائونینگ که در شمال شرق چین واقع است موفق به پیدا کردن بخش ناشناخته ای از دیوار بزرگ چین گشتند. وضعیت این بخش از دیوار چندان مناسب نیست. 
نیاکان ساکنین بومی این اثر ثبت شده جهانی از سنگهای این دیوار برای ساخت خانه ها خود استفاده میکردند.

دیوار چین که در دوهزار سال پیش بمنظور جلوگیری از هجوم قبایل وحشی و نیمه وحشی شمالی به چین ساخته شده بود در دوران سلطنت دودمان مینگ که از سال 1368 تا 1644 ادامه داشت،  دوباره مرمت گردید و این بخش تازه یافته شده نیز در همان زمان به آن افزون گردید.
بخشهایی از این دیوار بزرگ بر اثر کشیدن راهها و ساختن مجموعه های نو از بین رفته است. 
اندازه این دیوار 8851 کیلومتر است که 6259 کیلومتر آنرا دیوار ساخته شده بدست بشر، 359 کیلومتر آنرا کندگ (خندق) و 2233 کیلومتر دیگر را موانع طبیعی چون تپه های غیرقابل عبور و رودخانه ها تشکیل میدهند.

آخرین پژوهشها بر روی این دیوار نشان دادند که برای ساختن آن از مواد مختلفی از جمله برنج ( ن. ک. به  ملات شگفت انگیز ) استفاده گردیده بود که این امر دانشمندان را نخست شگفت زده کرد ولی سپس متقاعد ساخت که از این گونه ملاتها میتوان در آینده استفاده نمود و آنرا بکار گرفت.

No comments: