جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 15 June 2010

فرانسه بدنبال دزرتک خویش است


بسیاری از ما شاید نام پروژه دزرتک را شنیده و با مقاصد و اهدافش آشنایی داشته باشیم.
تنها برای یادآوری مختصر مجددا مینویسم که این پروژه در زمینه گرفتن برق از پرتو خورشید توسط شبکه ای گسترده از صفحات خورشیدی که عمدتا در شمال آفریقا و بخشی از خاورمیانه و اسپانیا نصب خواهند شد، فعالیت خواهد کرد.
این پروژه با مشارکت دویچه بانک آلمان، زیمنس و RWE و Eon که شرکتهای خصوصی آلمانی در زمینه تامین برق میباشند قرار است که تا چهل سال دیگر با سرمایه گذاری حدود چهار صد میلیار یورو تا پانزده درصد برق مورد نیاز اروپا را از طریق کابلهائی که از میان جنوب و شمال کشیده خواهند شد، تامین کنند.پروژه هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد، هرچند که در اسپانیا ساخت و بهره وری بخش کوچکی از آن آغاز گردیده است.
این طرح عظیم که هنوز بطور کامل شروع نشده و مراحل مختلف را طی نکرده رقیب پیدا کرد.
علت هم این میباشد که بهنگام مطرح گشتن طرح دزرتک در سال گذشته، بخاطر اینکه بیشتر اختیارات و ابتکارات را آلمانیها در در دست داشتند، این شبهه برای فرانسویها بوجود آمد که آلمانیها تمایل دارند کلیه انحصارات آنرا در دست خود نگاهداشته و حوزه نفوذ فرانسویها را در مراکش، الجزایر و یا تونس از دستشان خارج سازند.

بهمین دلیل نیز در کنفرانس کشورهای حوزه مدیترانه که هرساله انجام میگیرد و در بهار امسال نیز در قاهره برگزار شد، فرانسه طرحی نو مطرح کرد.
در این طرح کوشش بعمل آمده که شرکتهایی از ایتالیا، اسپانیا، مصر و از فرانسه شرکت سن گوبن سولار Saint-Gobain Solar را تشویق به شرکت در آن نماید. این پروژه ترانس گرین نام دارد.

اینکار فرانسویها بلافاصله آلمانیها را دوباره به صحنه کشانید و به نشان دادن واکنش واداشت. واکنشی که بجای برخورد خصمانه صورتی دوستانه و توام با نشان دادن علاقه و تمایل به همکاری داشت.

آلفونس بنزیگر سخنگوی کارخانه زیمنس میگوید طرح ترانس گرین فرانسه و دزرتک آلمان با هم رقابتی نداشته بلکه یکدیگر را تکمیل میکنند.
کنسرن آلمانی متحد طبیعی ترانس گرین میباشد زیرا شرکتهای این کنسرن تکنولوژی انتقال انرژی در فواصل طولانی را در اختیار دارند.
سخنگوی پروژه دزرتک آقای الکساندر موهانتی حتی پا را فراتر نهاده و میگوید مدیران رده بالای ایندو پروژه با یکدیگر تماسهای نزدیک گرفته و اشکال گوناگون همکاری با یکدیگر را بررسی کرده اند. در طی این تماسها همچنین در اینمورد گفتگو بعمل آمده که ترانس گرین کارهای خود را بیشتر بر روی انتقال انرژی متمرکز کند در حالیکه دزرتک نیز بیشتر هم خود را در راه فراهم آوردن مقدمات و ساخت وسایل تولید این انرژی بکار خواهد گرفت.

صرفنظر از مخارجی که صرف بنا نمودن زیرساختها باید بشود و در پروژه دزرتک این مخارج سر به میلیاردها یورو میزند که بتنهایی از عهده یک کنسرن بزرگ هم بر نمیآید، همکاریهای لجستیکی بین المللی برای پیشبرد ایندو پروژه اجتناب ناپذیر میباشند.

تا کنون هر دو طرح بطور کلی از مرحله نقشه گذر نکرده و بصورت عملی در نیامده اند.
طرح ترانس گرین فرانسه قرار است که تا سال 2012 نقشه های گذراندن خطهای برق فشار قوی از زیر دریا را بررسی عملی کرده و بر روی میز بگذارد.
در حال حاضر از این نوع خط تنها یکی وجود دارد و آن خط انتقال برق فشار قوی میان مراکش و اسپانیا در تنگه جبل الطارق است که با گذر از زیر دریا ظرفیت انتقال 1400 مگا وات برق (برابر با تولید یک کارخانه مدرن برق اتمی) را داراست.
چنین کابلی برای پروژه ای مانند دزرتک که قرار است تا سال 2050 پانزده درصد برق قاره اروپا را تامین کند، کفایت نمیکند.در حاشیه این گفتگوها و چانه زدنها موهانتی سخنگوی دزرتک اعلام کرد که ما بعنوان کنسرنی عمل نخواهیم کرد که دستگاههای تبدیل پرتو خورشید به برق را بدون هیچگونه پشتوانه ای در صحاری شمال آفریقا بنشاند و در ضمن ما برای ساخت این دستگاهها در شمال آفریقا نیز پولی جمع نکرده و سرمایه گذاری هنگفت نخواهیم کرد.
دزرتک تنها بدنبال ایجاد شرایطی است که بر اثر آن بتواند برق تولید شده را به مشتریان اروپایی بفروشد.
پرسش عمده برای دزرتک این خواهد بود که چه کسی در چه زمانی و به چه اندازه برق در اروپا لازم دارد.
تنها زمانیکه این پرسشها بطور کامل و طی بستن قرار دادهایی و دادن پشتوانه هایی پاسخ داده شدند، آنزمان دزرتک حاضر به ساختن دستگاهها و سرمایه گذاری کردن در پروژه میباشد.
موهانتی همچنین اضافه کرد اینکه دستگاههای لازم را چه شرکتی میسازد هم کاملا وابسته به نظر کنسرن دزرتک خواهد بود.

اینکه فرانسه کشورهای حوزه دریای مدیترانه را برای تشکیل و راه انداختن ترانس گرین میخواهد بدور خود جمع کند، لااقل از دیدگاه فرانسه منطقی بنظر میرسد. در گروه مخاطب فرانسه تنها کشورهای اتحادیه اروپا قرار ندارند بلکه کشورهایی از شمال آفریقا و خاورمیانه که قرار است ایندستگاهها در کشورشان نصب شوند، نیز وجود خواهند داشت.
با این روش زمینه ای فراهم خواهم گشت تا همگی این کشورها با شرایط نسبتا عادلانه و بصورتیکه نه سیخ بسوزد و نه کباب در این پروژه همکاری و شرکت نموده و از آن سود برند.
اما مشکل نادیده دیگری را نیز بایستی پیش از آن حل نمود.
پرسشی با اهمیت که در این میان باید پاسخی برای آن پیدا کرد اینستکه چگونه میتوان صفحات خورشیدی را در برابر ریزگرد حفظ کرد؟
با گسترش پیوسته سطح بیابانها و نابودی گیاهان در منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه، پدیده بادها و گرد بادهای همراه با گرد و خاک ابعادی بسیار بزرگتر و گسترده تر از پیش به خود گرفته است.
این گرد و خاکها (که اخیرا نیز در صفحات باختری و میانی کشورمان بمدت چند روز بوضوح دیده شدند) با نشستن بر روی صفحات جذب پرتو خورشید، بازدهی آنان را برای مدتها بکلی کم میکنند و بایستی مرتبا از روی صفحات زدوده و پاک گردند.
با توجه به مساحتی که این صفحات بر روی آنها قرار دارند، و نیز با توجه به شکل صفحات که بعضا محدب هستند و گرد و غبار را در میان خود نگاه میدارند و همچنین اندازه این صفحات و احتمال آسیب دیدن و خراش خوردگی صفحات و سلولهای آنها بهنگام پاک کردن، امر چندان آسان و بی دردسر و کم هزینه ای هم نخواهد بود.

1 comment:

محمد درویش said...

اطلاعات بسیار ارزشمندی را ارایه فرمودید.
امیدوارم بتوانند بر مشگل ریزگردها و کاهش شفافیت پانل های خورشیدی غلبه کنند.
درود.