جستجوگر در این تارنما

Sunday, 20 June 2010

یافتن گوری باستانی در مکزیککاوشگران در جنوب مکزیک در هرمی که متعلق به 2700 سال پیش است، گوری باستانی را پیدا کردند.
این گور میتواند که قدیمی ترین از نوع خود باشد. در محوطه درونی هرم که اتاقی سه در چهار متر بود باستان شناسان به بقایای پیکر سه انسان نیز برخوردند که متعلق به یک مرد حدود بیست ساله، یک کاهن بلند پایه و یک کودک بودند.
مرد مسن تر که احتمالا در حدود پنجاه سالگی جانسپرده با تزئینات زیادی بخاک سپرده شده بود.
بر روی چهره او نقابی قرار داشت که جای چشمها در آن توسط سنگهای ابسیدین که از سنگهای قیمتی و صیقل خورده است آتشفشانی میباشد، قرار داشتند. سنگهای آتش فشانی معمولا پس از سرد شدن بصورت سنگ پا در میآیند.
اضافه بر آن او گردنبندی زرین و آراسته به کهربا و یشم سبز حمل میکرد.

باستان شناسان بجز آن مقادیر بسیار زیادی از گوهرهای دیگر را در گور دخمه یافتند که در میان آنها از دوهزار سنگ یشم سبز میتوان نام برد.

این مرد بوضوح کاهن یا حاکم و یا هردوی آنها بوده است.
امیلیانو گالاگا مدیر سازمان ملی امور تاریخی و باستانی خیاپاس، استانی که این بنا در آنجا یافته شده میگوید : این هرم که متعلق به 500 تا 700 پیش از میلاد است، احتمالا قدیمی ترین هرم از این نوع میباشد که در آن آرامگاه قرار داشته است.

این کشف در اوایل آوریل (اواسط فروردین) امسال انجام گرفت و در جریان آن باستان شناسانی از مکزیک و آمریکا قرار داشتند.

در استان خیاپای مکزیک زمانی تمدن زوکوه Zoque وجود داشته است. زوکوه شاخه ای از خانواده زبانهای سرخپوستان آمریکا میباشد که توسط قبایل بخصوصی صحبت میشد.No comments: