جستجوگر در این تارنما

Thursday, 17 June 2010

باستان شناسان "گور گمشده" را از زیرخاک بیرون میکشنداز وقتیکه در صد سال پیش این گور توسط شن و خاک پوشیده شد، همه این گور را گمشده حساب میکردند اما بتازگی باستان شناسان آرامگاه یک منشی سلطنتی را در ساکرا شهر مردگان که در نزدیکی قاهر قرار دارد دوباره بازیافتند.
بهمراه این گور اشیای گوناگونی یافته شدند اما معماهائی نیز همچنان پنهان و لاینحل باقی ماندند.

این گور متعلق به شهردار باستانی مصر پتامس Ptahmes بود که از اواخر سده نوزدهم گمشده اعلام گشت.
در آنزمان تاراجگران گورهای باستانی، چند دیوار گوردخمه را که بر روی آنها نقشها و خطوطی وجود داشتند کندند و با خود بردند. بدینوسیله راه باز شد برای شنهای صحرا که در مدت زمانی کوتاه گور را چنان پوشاندند که یافتنش برای بیش از یک سده ناممکن گردید.

از سال 2005 باستان شناسان کاوش در پی یافتن گور پتامس را از سر گرفتند و سرانجام نیز پیدایش کردند.
باستان شناسان همچنین موفق به یافتن مجسمه هایی از صاحب آرامگاه و همسرش گشتند که بهمراه گردنبدهایی و سرامیک و آجرهایی با نقشهای شکار و ماهیگیری بر روی آنان بخواب ابدی فرو رفته بودند.

معهذا این گوردخمه برخی از اسرار را برای خود حفظ کرده و نگاهداشت. برخی از اتاقهای این گوردخمه همچنان ناگشوده باقی ماندند.
برخی از آثار یافته شده را در موزه های هلند، آمریکا و ایتالیا بنمایش گذاشتند و بقیه در موزه قاهره میباشند. مومیائی در این کاوشها یافته نشد.

پتامس در ممفیس پایتخت باستانی مصر به خاک سپرده شده بود.
در 3300 سال پیش او نه تنها شهردار ممفیس بود بلکه فرماندهی ارتش، سرپرستی خزانه دولتی و همچنین سمت منشی مخصوص فرعون ستی یکم و پسرش رامسس دوم را هم بعهده داشت.

شهر باستانی ساکارا پیوسته موجبات خوشحالی باستان شناسان را فراهم میسازد.
از دهه هشتاد سده پیش تا کنون کاوشگران موفق به یافتن چهل و سه گور باستانی در آنجا شده اند.
در میانه این شهر هرم مربوط به فرعون جوسر که تقریبا از 2720 تا 2700 پیش از میلاد حکومت میکرد، قرار دارد. در فوریه سال 2009 گوردخمه ای با سی جسد مومیائی شده در آن پیدا شد.
چندی پیش نیز تابوتی در آن یافته شد که احتمالا جسد سش سشت مادر فرعون تتی را در درون خویش حمل میکرده است.

1 comment:

mojgan said...

salam dooste aziz
you write about very interesting topics.... i enjoy reading them!