جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 22 June 2010

کشف یکی از کهن ترین کفشهای جهاندر جریان کاوشهایی که در سال دوهزار و هشت میلادی در ارمنستان (نخجوان) انجام گرفت، دانشمندان موفق به یافتن کفشی گشتند که به سه هزار و پانصد سال پیش از میلاد (کفشی 5500 ساله) تعلق دارد.
دیانا سرداریان دانشجوی دکترای رشته باستان شناسی دانشگاه ارمنستان که عضو تیم کاوشگران بود میگوید : این کفش که در غاری در ارمنستان یافته شده، با بیست و چهار و نیم سانتی متر درازا و ده سانتی متر پهنا به اندازه کفشهای امروزی با شماره 37 میباشد.
با این کشف رکورد قدیمیترین کفش یافته شده در قاره های کهن متعلق به اوتسی Ötzi که دریخچالهای طبیعی کوههای آلپ یافته شده بود، به اندازه دویست سال شکسته شد.
وضعیت نسبی کفش که هنوز بند کفشهای خود را پس از گذشت 5500 سال حفظ نموده خیلی خوب است. شکل ظاهری کفش شبیه کفشهای راحت دهه پنجاه سده گذشته میباشد. به احتمال زیاد این نوع کفش هزاران سال در میان مردمان این منطقه رایج بوده است. در درون کفش تکه های پارچه و کاه یافته شدند که از آنها یا بمنظور گرم نگاهداشتن پا استفاده میشدند و یا به مقصد نرمی بهنگام راه رفتن.
از روی اندازه کفش نمیتوان با قاطعیت گفت که متعلق به زنی بوده است یا به مردی زیرا مردان آندوره قامتی بسیار کوچکتر از مردان امروزه داشتند.
در غار محل یافت کفش همچنین مقادیری گندم، جو و زردآلو و هم چنین چندین گور بچه پیدا شدند که آنها نیز در وضعیتی نسبتا مطلوب باقی مانده بودند.
مواد غذایی یافته شده با لایه نازکی از پشکل گوسپند پخش شده در تمامی سطح غارپوشیده شده بودند و بدین صورت با گذشت زمان بگونه ای کنسرو گشتند.
رون پینهارسی از دانشگاه یورک ایرلند که با تیم کاوش همراه بود، میگوید : ما نخست فکر میکردیم که آثار یافته شده قدمتی در حدود 600 یا 700 سال داشته باشند زیرا بسیار خوب مانده بودند اما پس از سه دوره آزمایشهای متوالی که بر روی اشیای مختلف یافته شده انجام گرفت، توانستیم به قدمت حقیقی آنها پی بریم.
با وجود این رکورد کهن ترین کفش یافته شده هنوز به کفشی که از الیاف گیاهی ساخته شده و در غاری در ایالت میسوری آمریکا پیدا شده، تعلق دارد.
باستان شناسان قدمت این کفش را هشت هزار سال تخمین میزنند.

No comments: