جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 5 October 2010

آخرین قسط مربوط به خسارات جنگ جهانی اول

بنا به گزارش هفته نامه معتبر  Zeit  ( زمان)  92  سال پس از پایان یافتن جنگ جهانی اول که از سال 1914 تا 1918 بطول انجامید، کشور آلمان موفق گردید که با حواله کردن دویست میلیون یورو در بیستمین  سالروز اتحاد آلمان شرقی و آلمان غربی (سوم اکتبر) آخرین قسط مربوط به پرداخت غرامت خسارتهای جنگی جهانی اول را پرداخت نموده و از زیر بار بدهیهای مربوط به این جنگ بیرون آید.
پرداخت این غرامت جنگی در سال 1918 در معاهده ورسای بگردن دولت و ملت آلمان گذاشته شد. اعتراض به میزان مبلغ پرداختی خسارات این جنگ یکی از دلایلی بود که رژیم آلمان نازی را به ورطه جنگ جهانی دوم کشانید که باز هم به شکست کشور آلمان انجامید. این کشور موظف به دادن  تعهد  برای  پرداخت  غرامت مربوط به خسارتهای جنگ جهانی دوم  هم گردید.

از آنجا که در زمان حکومت نازیها در آلمان از سال 1933 تا 1945 ادامه پرداخت اقساط مربوط به غرامات جنگ جهانی اول متوقف شده بود و نیز از آنجا که از سال 1945 یعنی سال پایان جنگ جهانی دوم تا سال 1952 کشور آلمان در موقعیتی نبود تا ادامه پرداخت اقساط غرامات را از سر گیرد ( تنها آلمانغربی زیرا کشور آلمانشرقی خود را وارث رژیم نازی نمیدانست و سهمی نیز پرداخت نمیکرد. 
پرداخت سهم غرامت مربوط به آلمانشرقی در زمان اتحاد دو آلمان بعهده آلمان متحد گذاشته شد) و همچنین بواسطه جمع گشتن بهره بانکی مربوط به اقساط پرداخت نشده از سال 1933 تا 1952  و اضافه شدن این بهره به اصل باقیمانده مبلغ غرامت، تسویه حساب غرامات مربوط به خسارات جنگ جهانی اول تا سوم اکتبر امسال بدرازا کشید.

با پرداخت این دویست میلیون یورو، کلیه بدهیهای مالی آلمان که تنها مربوط به جنگ جهانی اول بود تصفیه گردید.

2 comments:

زهره said...

درود بر شما
مهرگان شما هم شاد باد
نوشتار جالبی بود
تارنگار شما را به لیست پیوندهای خود افزودم

فرهنگی‌ - تاریخی‌ - صنعتی said...

زهره عزیز،
سپاسگزارم از محبت شما.

موفق و پیروز باشید.