جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 12 October 2010

یک کلاه خود قیمتی رومی


در ماه می امسال در شمال انگلیس جوانی که با دستگاه فلزیاب از روی سرگرمی مشغول جستجو در مرغزاری بود موفق به یافتن کلاه خودی رومی شد که از آن نوع تا آنزمان تنها دو دانه پیدا شده بود. یکی از آنها هم اکنون در موزه لندن نگاهداری میشود و دومی در موزه ادینبورگ در معرض نمایش قرار دارد.
از آنجا که شیئی پیدا شده مشمول قانون حفظ آثار باستانی انگلیس نمیشود، یابنده میتواند سهم بسزایی از محل فروش آن دریافت کند ( ن.ک. به  یافتن 52000 سکه رومی ).
کلاه خود را در هفته پیش در سالن حراجی کریستی لندن بفروش گذاشتند و در مقابل چشمان شگفت زده همگان شخصی آنرا به مبلغ 2،6 میلیون یورو یعنی هشت برابر قیمت واقعی آن خریداری نمود.
این کلاه خود که همراه با ماسک صورت میباشد نمونه ای از هنر زیبای رومی بر روی فلزات است. اینگونه کلاه خودها مورد استفاده رزمی نداشته و بیشتر از آن در مراسم رژه سواره نظام بهره میبردند.

1 comment:

Anonymous said...

سلام،
وبلاگ خوبی دارید.
سبز باشید.