جستجوگر در این تارنما

Saturday, 30 October 2010

تندترین قطار سریع السیر جهان

فاصله دویست کیلومتری میان شهرهای شانگهای  و هانگژو در کشور جمهوری خلق چین را اخیرا قطار سریع السیری در مدت چهل و پنج دقیقه پیمود. این سفر شتابان بتازگی توسط قطار سریع السیرHRC380   میسر گشت.
این اعجوبه تکنیکی توانست که رکورد 420 کیلومتر در ساعت را که تا کنون برای قطارهای سریع السیر رسما بکار گرفته شده امری دست نایافتنی و خارق العاده تلقی میگشت، برجای گذارد (ن.ک. به قطارهای جدید سریع السیر ).

No comments: