جستجوگر در این تارنما

Saturday, 16 October 2010

یک کار زیبا


انجمن حفاظت از محیط زیست آلمان بنام نابو ( مخفف Naturschutzbund) پرنده ای که ظاهرا از خانواده هزار یا بلبل و برای آنها که بیشتر بزبان عربی آشنا هستند عندلیب، میباشد را بعنوان پرنده سال 2011 معرفی کرد.
نام این پرنده به آلمانی Gartenrotschwanz ، به انگلیسی Common Redstart   و به فرانسه   Rougequeue à front blanc   است که من برگردان آن را به فارسی دم قرمز باغ ( من نام درست آنرا بفارسی نمیدانم و سپاسگزار خواهم شد اگر کسی مرا از آن آگاه سازد) نام دادم  و بزرگی پیکرش تا چهارده سانتی متر میرسد. چهچهه های این نوع از هزار همانند بلبل و یا قناری کامل نمیباشد ولی با وجود این جزو پرندگان خوشخوان میتوان بشمارش آورد.

علت انتخاب دم قرمز باغ بعنوان پرنده سال 2011 آلمان کم شدن تعداد آنها در این کشور میباشد. جنگلبانان و محیط بانان تعداد آنها را در حدود 110 تا 160 هزار جفت برآورد میکنند. حدود سی سال پیش تعداد این پرنده در آلمان سه یا چهار برابر تعداد فعلیشان بود.
انجمن حفاظت از محیط زیست قصد دارد که با این انتخاب مردم را متوجه وضعیت بحرانی دم قرمز باغ نماید ضمن اینکه معمولا پس از انجام چنین انتخابهایی پست آلمان یکسری تمبر یادبود به چاپ رسانده و به این مناسبت بفروش میگذارد که درصدی از درآمدهای حاصله از فروش آنرا به انجمنهای مربوطه بعنوان کمک اهدا میکند. 

دم قرمز باع برای لانه گذاری باغهای میوه و گل را انتخاب میکند و درصد کم شدن این پرنده دقیقا برابر با درصد کم شدن مساحت باغاتی است که در گذشته در آلمان وجود داشت.
امروز بر اثر وارد کردن میوه های ارزانتر از مناطق دیگر جهان از تعداد این باغها و همچنین حیوانات و پرندگان وابسته به آنها شدیدا کاسته شده است. موضوع مورد توجه دیگر اینستکه کیفیت میوه های وارداتی هم اکثرا پائین تر از انواع مشابه آلمانی میباشد که تحت نظارت و بنا به الگوها و اسلوبهای درست کاشت و برداشت میشوند.

No comments: