جستجوگر در این تارنما

Thursday, 7 October 2010

نمایشگاه بین المللی خودرو در پاریس

نمایشگاههای بین المللی خودرو سازی اینروزها مبدل به مکانی گشته که در آن مخلوطی از خودروهای کاملا معمولی حاصل از کار تولیدات انبوه که پس از پایان نمایشگاهها در بنگاههای معاملات خودرو در انتظار خریدار میمانند و خودروهای عجیب و غریبی که هیچگاه به مرحله تولید انبوه نمیرسند، برای علاقه مندان به نمایش گذاشته میشوند. نمایشگاه بین المللی خودروی امسال پاریس نیز از این قاعده مستثنی نماند.
در این نوشتار نگاره چند خودروی مدل جدید  ( که عمدتا نیز هیبریدی یا برقی هستند) را که در نمایشگاه امسال پاریس قابل مشاهده هستند، نظاره گر خواهید بود. افزون بر خودرو، مدلهای برقی موتور سیکلت هم بنمایش گذاشته شدند که با استقبال تماشاگران مواجه گشتند.
پیامی که این خودروها با خود حمل میکنند اینستکه عمدتا سلیقه ها بسوی خودروهای کوچک و برقی گرایش پیدا کرده است. خیلیها نیز با خیال صدمه نزدن به محیط زیست ( ن. ک. به  آیا خودروهای برقی کاملا پاک هستند؟ ) با کنجکاوی اینگونه خودروها را زیر نظر میگیرند. در این میان خودرو سازها و تولید کنندگان نیروی برق ( ن. ک. به  فرانسه بدنبال دزرتک خویش است  ) اهداف خود را دنبال میکنند.
No comments: