جستجوگر در این تارنما

Sunday, 17 October 2010

روز بزرگداشت حافظ

روز بیستم مهر روز بزرگداشت حافظ بود. با وجودیکه چند روزی  از بزرگداشت او گذشته اما بیاد حافظ این شعر او را در اینجا میآورم.

بخت از دهان دوست نشانم نمیدهد
                           دولت خبر ز راز  نهانم نمی​دهد
ا ز بهر بوسه​ای ز لبش جان همی​دهم
                          اینم  همی  ​ستاند  و  آنم  نمی​دهد
مردم در این فراق و در آن پرده راه نیست
                         یا هست و پرده دار نشانم نمی​دهد
زلفش کشید باد صبا چرخ سفله بین
                        کان جا مجال  باد  وزانم   نمی​دهد
چندان که بر کنار چو پرگار می​شدم
                       دوران چو نقطه ره به میانم نمی​دهد
شکر به صبر دست دهد عاقبت ولی
                        بد   عهدی  زمانه  زمانم   نمی​دهد
گفتم روم به خواب و ببینم جمال دوست
حافظ    ز  آه   و  ناله   امانم   نمی​دهد

3 comments:

یزدان said...

درود
سپاس از این که این روز را یادآوری کردید

فرهنگی‌ - تاریخی‌ - صنعتی said...

آقای صفایی عزیز،
میدانم که ممکن است از تضادی که در جمله بعدی خود خواهم آورد شگفت زده شوید اما باز به نوشتنش میپیردازم.
این یادآوری کوچک در حال حاضر کمترین و درعین حال بیشترین کاری بود که میتوانستم بیاد حافظ در این تارنگار انجام دهم.
سپاس از شما که توجه کردید.

موفق و پیروز باشید.

Anonymous said...

نه فرهاد جان
زیاد هم شگفت زده نشدم
یزدان