جستجوگر در این تارنما

Sunday, 15 August 2010

گوردخمه 1800 ساله


تقریبا از صد سال پیش تا کنون باستان شناسان و دانشمندان بر روی خرابه های شهر بزرگ تئوتی هوا کآن مطالعه انجام میدهند. اکنون برای نخستین بار بنظر میرسد که نشانه هایی پیدا شده باشند که نقاب از چهره اسرارآمیز این شهر برگیرند "تونلی که سده ها غیر قابل گذر بود".
راستش را بخواهید حتی باستان شناسان و دانشمندان هم نمیدانند که چه کسی در شهر اسرارآمیر تئوتی هواکآن زندگی و چه کسی سلطنت میکرده حتی نام شهر هم نام اصلی آن نیست.
دسته ای از ازتکها در حوالی سال 1500 میلادی به این مکان کوچ کردند، آنرا برای اقامت مناسب یافتند، در آنجا ساکن شدند و نام خود را به شهر دادند. این عمل اما حدودا ششصد سال پس از آن صورت گرفت که سکنه اصلی، محل را ترک کرده بودند.
با کنار زدن حدود دویست تن خاک و کشف تونلی که احتمالا به یک یا چند گوردخمه منتهی میشود و سده هاست که بسته میباشد، باستان شناسان امیدوارند که نام واقعی شهر و سرگذشت و خصوصیات مردمان و حاکمان آنرا پیدا کنند. این تونل حدود صد متر درازا و چهار متر پهنا دارد و در 12 تا 15 متری عمق زمین و زیر معبد ماربالدار قرار دارد.سرجیو گومز چاوز سرپرست تیم کاوشگران میگوید : من گمان میبرم که این تونل بخشی از هسته اصلی این نیایشگاه را تشکیل میداده. تا کنون دانشمندان توانسته اند که توسط دوربین کمی از درون این تونل را مشاهده کنند.
در ابتدای تونل اشیا و نقاشیهایی دیده میشدند که کاوشگران را متقاعد کردند که این محل میتواند گوردخمه حاکمی بوده باشد. حدود شصت هزار شیئی که گمان برده میشود پیشکشها و نذورات بوده باشند از سنگ و صدف گرفته تا سفال و یشم سبز در این تونل یافته شده است.
بر روی دیواره سنگی آخر تونل کاوشگران آثار سه گوردخمه را توسط دوربین مشاهده کردند که توسط درهای سنگینی مسدود شده اند.
چاوز میگوید احتمال اینکه جسد حاکم این شهر را در یکی از گوردخمه ها پیدا کنیم، زیاد است و در اینصورت کارهای این کاوش اهمیتی برابر با کاوش در گورهای فراعنه مصر را پیدا میکند و افقهای تازه ای را در مورد شیوه زندگی و فرهنگ در این بخش از جهان پیش از ورود کریستف کلمب به این قاره میگشاید.اطلاعات دانشمندان تا کنون در مورد مردمان نخستین نئوتی هواکآن بسیار کم بوده است. مهمترین بنای این شهر که هرم خورشید نام دارد به بزرگی بناهای رم باستان بوده، در حوالی سال صد میلادی ساخته شده است.
سطح قاعده هرم 220 متر در 220 متر و ارتفاعش برابر با 65 متر میباشد. از سال 100 تا 600 میلادی تئوتی هواکآن مرکز بازرگانی و فرهنگی آمریکای مرکزی بود.
در سده هفت و یا هشت میلادی پس از آتش سوزی بزرگی که احتمالا شورش را نیز در پی داشته، شهر خالی از سکنه و متروک شد تا اینکه حوالی سال 1500 میلادی دوباره توسط ازتکها کشف گردید و آنها در آنجا سکنی گزیدند. کمی پس از آن اسپانیائیها به این بخش از قاره آمریکا وارد شدند.

تا رفتن خود کارشناسان و باستان شناسان بدرون تونل هنوز چند ماه زمان لازم است. پیش از آن میبایست که آمادگیهایی جهت خاکبرداری و عملیات کاوش انجام گیرند.

1 comment:

یزدان صفایی said...

درود
مفید بود/ سپاسگزارم