جستجوگر در این تارنما

Sunday, 22 August 2010

خانه ای از عصر حجر


باستان شناسان بریتانیایی دانشگاههای یورک و منچستر در عملیات کاوش که چند سال بطول انجامید، موفق گشتند که بقایای خانه ای چوبی و گرد را در شمال شرق انگلیس پیدا کنند که به 8500 سال پیش از میلاد تعلق دارد.
بدینوسیله رکورد عمر قدیمی ترین بنای ساخته شده بدست بشر در جزیره انگلیس که به استون هنج تعلق داشت به اندازه 5400 سال ترفیع یافت.
این خانه بمدت دویست تا پانصد سال توسط انسانها مسکونی بوده است و این بمعنای مهاجر نبودن و سکنی گزیدن انسانهایی تلقی میشود که در دوران یخ بندان یعنی زمانیکه جزیره امروزه انگلیس توسط توده های یخ با بقیه اروپا متصل بود، از اروپا به انگلستان مهاجرت کرده و در آنجا پیوسته در حال نقل مکان بودند.

بنا به نتایج آزمایشها و پژوهشهای انجام شده، این خانه حدود سه ونیم متر پهنا داشته و از ستونهای چوبی ساخته شده بود که احتمالا با سقفی از شاخه های درختان و نی پوشیده شده بود. تاریخدانان گمان میبرند که در نزدیکی خانه پیدا شده خانه های دیگری نیز وجود داشته است.
در محل کشف خانه همچنین بخشهایی از یک پارو و نوکهای پیکان و نیز جمجمه گوزنی پیدا شده اند که شیوه زندگی ساکنین منطقه را مشخص میکنند.
گمان برده میشود که که ساکنین این منطقه در کنار شکار حیوانات و نگاهداری حیوانات اهلی همچنین نیز به صید ماهی اشتغال داشتند. اینرا بقایای اسکله ای که در همان نزدیکی یافته شده، گواهی میدهد.

وزیر علوم بریتانیان از پیدا شدن این خانه و یافته های درون آن ابراز خوشنودی نموده و آنرا اتفاقی بزرگ در امر شناسایی تاریخ انگلستان دانسته که بر طبق آن شیوه نگرش به انسانهای نخستینی که به جزیره انگلیس مهاجرت کرده بودند را متحول مینماید.

1 comment:

دختر كوروش said...

جالب بود. ممنون از فرهاد عزيز.