جستجوگر در این تارنما

Monday, 23 August 2010

چهارده فلز بحرانی


با احتساب ضریب افزایش میزان مصرف در جوامع امروزی، نسبت عرضه مواد کانی مورد نیاز بشر دربازارهای چهان کم میشود. برخی از مواد معدنی حتی بصورت عادی نیز در طبیعت کم عرضه میگردند یا اینکه تنها در چند ناحیه بخصوص بدست میآیند و بس.
این میتواند که رشد اقتصای و پیشرفت تکنولوژی کشورهای وارد کننده این مواد را کند نماید.
گزارشی اخیرا فهرستی از فلزهایی که برای کشورهای اتحادیه اروپا مهم شمرده میشوند را تهیه کرده و مکانهایی را که این فلزها در آنجا یافت میشوند را مشخص کرده است.
این چهارده فلز را اتحادیه اروپا از آنجهت در رده مواد معدنی مهم برای خود دسته بندی کرده است زیرا که تنها در مناطق محدودی از دنیا یافت میشوند و دانش کنونی بشر نیز در حدی نیست که بتواند برایشان جایگزینی معقول و از دید اقتصای قابل توجیح بیابد یا بسازد.
تهیه این گزارش از سوی اتحادیه اروپا برای نخستین بار است که انجام میگیرد و قرار است که هر پنج سال یکبار نیز به روز گردد.
این موضوع میتواند نمایانگر آن باشد که با به جرگه صنعتی درآمدن و پیشرفته شدن کشورهای جدیدی که تا کنون در زمره کشورهای صنعتی با توان تکنولوژی پیشرفته قرار نداشتند، این مواد متقاضیان جدیدی یافته است که میتوانند تناسب عرضه و تقاضا را بحرانی نمایند.
بنا به نخستین برآوردها تا سال 2030 در سطح جهان تقاضا برای این مواد اولیه سه برابر سال 2006 خواهد شد.
این درحالیست که تولید این مواد بهیچ وجه نمیتواند همگام با تقاضای آنها رشد نماید.
اینک در زیر فهرست این مواد و برخی از موارد استفاد از آنها :
1 – آنتیمون
2 - بریلیوم
3 – کبالت
4 – فلوریت
5 – گالیوم
6 – گرمانیوم
7 – گرافیت
8 – ایندیوم
9 – مگنزیوم
10 – نیوب
11- فلزهای گروه خانواده پلاتین
12- خاک کمیاب ( همچنین ن. ک . به فلزهای موجود در خاک کمیاب )
13- تانتال
14- ولفرام
بیشترین و بزرگترین معادن آنتیمون، فلوریت، گالیوم، گرمانیوم، گرافیت، ایندیوم، مگنزیوم، ولفرام و خاک کمیاب در چین قرار دارند.
فلزهای گروه خانواده پلاتین را میتوان بیشتر در روسیه یافت.
موطن اصلی کبالت در کشورهای کنگو و زامبیا میباشد.
تانتال را هم بایستی بیشتر در کنگو و زامبیا و همچنین نیز در برزیل جست.
نیوب در برزیل یافت میشود.
بیشتر این مواد را به سختی و با هزینه گزاف میتوان بازیافت نمود و بالا رفتن میزان تقاضا میتواند همچنین بر بالا رفتن هزینه بیفزاید.
اتحادیه اروپا در نظر دارد که از سوی کشورهای این اتحادیه اقدامات زیر را انجام دهد:
اقدامات سیاسی برای بهتر نمودن رابطه با کشورهای تولید کننده این مواد.
به روز نمودن هر پنج سال گزارش فوق برای ارزیابی کردنهای جدید موقعیت.
اقدامات سیاسی بمنظور تشویق اعضای اتحادیه برای یافتن متدهای موثر بازیافت این مواد.
اقدامات سیاسی برای تشویق اعضا بمنظور یافتن مواد جایگزین از راه پژوهش و تحقیق.
گزارش مرتب به کمیسیون مخصوص که آیا این مواد و یا یکی از آنها اکنون مرز حاد را پشت سر گذاشته اند یا نه.

1 comment:

یزدان صفایی said...

درود دوست عزیز
ارامزد و مهر از نزد ارمنیان امروز نام برده میشوند و یا نزد نیاکانشان(اورارتویی ها)
میدانید که ممکن است اینها در دوره ای بعد از اورارتویی ها در میان ارمنیان رواج یافته باشند
اما دلیل اینکه در مقاله من یادی از این دو نشده بود این بود که در منابعم(بنگرید به پایان مقاله) نامی از آنها برده نشده بود.
سپاس