جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 10 August 2010

تعریف ساده یک کیلو وات ساعت چیست؟


در دنیای خودروها زمانیکه صحبت از توان خودروها میشود واژه قدرت اسب بخار ( PS ) رایج است و اینرا تا حدی همگی میفهمند. از نظر مقایسه هر هزار وات یا یک کیلو وات معادل با 1،36 واحد اسب بخار میباشد.
با کیلو وات ساعت میتوان میزان تولید و یا مصرف را اندازه گرفت و یا مقایسه نمود. یک لامپ کم مصرف بیست واتی مصرفی برابر با 0،02 کیلووات ساعت دارد یعنی با یک کیلو وات برق میتوان چنین لامپی را بمدت 50 ساعت روشن نگه داشت و بهای 50 ساعت روشن نگاه داشتن آن در کشور آلمان 23 سنت میباشد.

مصرف برق یک خانواده دونفری را در آلمان برابر با 4500 کیلو وات ساعت در سال ارزیابی کرده اند.
هر کیلو وات ساعت برقی که بیشتر از این مقدار از پیش مشخص شده توسط این خانواده دونفری مصرف شود با ضریب قیمتی سی و پنج درصد بیشتر از 23 سنت محاسبه میشود.

یک صفحه 8 متر مربعی فتو ولتائیک یا بعبارب دیگر یک سلول خورشیدی به مساحت هشت متر مربع که معمولا در آلمان بر روی سقف خانه ها نصب میشود، میتواند با شرایط متوسط در این کشور میان 850 تا 950 کیلووات ساعت برق در سال تولید نماید که این یک پنجم برق مورد نیاز یک خانواده دونفری در سال میباشد.

1 comment:

Anonymous said...

فکر میکنم فرمول شما نیاز به تصحیح داشته باشه، کیلووات ساعت واحد انرژی است و کلیو وات واحد توان(انرژی بر واحد زمان). اگر ۱ کیلو وات ساعت (نه ۱ کیلو وات) انرژی برق داشته باشیم میتونیم یه لامپ ۲۰ واتی رو ۵۰ ساعت روشن نگه دآریم و پول ۱ کیلو وات ساعت رو بپردازیم،